Seachtain na Gaeilge

by Fingal Libraries
by Fingal Libraries on February 27, 2015 in Libraries

Seachtain na Gaeilge, 1-17 Márta, 2015, i Leabharlanna Fhine Gall Tá cáil ar an seanfhocal, ‘Beatha Teanga í a labhairt’. Daoine a spreagadh, go háirithe páistí, chun an teanga a labhairt mar rud taitneamhach atá mar chuspóir do Sheachtain na Gaeilge. Ní i gcónaí i gcomhthéacs spraoi a smaoiníodh ar an nGaeilge. San 19ú aois, […]

Seachtain na Gaeilge, 1-17 Márta, 2015, i Leabharlanna Fhine Gall

Tá cáil ar an seanfhocal, ‘Beatha Teanga í a labhairt’. Daoine a spreagadh, go háirithe páistí, chun an teanga a labhairt mar rud taitneamhach atá mar chuspóir do Sheachtain na Gaeilge.

Ní i gcónaí i gcomhthéacs spraoi a smaoiníodh ar an nGaeilge. San 19ú aois, faoi réim na Breataine, baineadh úsáid as an ‘Bata Scoir’ sna scoileanna. Bhí ar na páistí scoile an bata seo a chaitheamh orthu féin. Gach uair a labhradar as Gaeilge gearradh píosa ón mbata. Ag deireadh an lae, de reir an méid píosaí a gearradh, chuirfí pionós ar na páistí.

Anois, áfach, is mian le scoileanna agus leabharlanna an léann a chothú mar rud thaitneamhach, spreagúil agus go mbeadh an teanga mar chuid den saoil beo.

I leabharlanna Fhine Gall, glacann ár mbrainsí uilig páirt ghníomhach gach bhlian i Sheachtain na Gaeilge. Oibrímid as lámh a chéile le scoileanna ó thaobh maoiniú agus soláthar imeachtaí oideachasúla. Cuirimid imeachtaí liteartha ar siúl do dhaoine fásta chomh maith le ceol traidisiúnta beo.

I mí Márta 2015, mar chuid den chláir atá againn, beidh scéalaíocht dhátheangach againn leis an scéalaí aitheanta agus iar-Leabharlannaí, Seó Ó Maolalaí. Tá an-thóir ar Seó agus ní feidir linn coimeád suas leis an éileamh atá air. Mar sin féin, beidh sé le chloisteáil ag páistí ó gach cearn den Chontae.

Duine eile atá againn do pháistí ná Susan Boyle. Beidh sí i mbun sraith ceardlanna do pháistí, mar shampla, Cruinne Drithleach, Dearadh Plátaí, agus Dearadh Coinnle.

Chun críoch a chur leis na himeachtaí atá againn do pháistí, tá an túdar Áine Ní Ghlinn a scríobhann as Gaeilge. Beidh sí i mbun roinnt ceardlanna do pháistí.

Do dhaoine fásta tá an file, drámadóir agus scríbhneoir scáileáin, Celia de Fréine, a scríobhann as Gaeilge agus Béarla.

I ndeireadh thiar, mar craic agus spraoi, tá réimse cheoltóirí againn ó Chomhaltas agus beidh said ag seinnt i roinnt leabharlanna.

Mar fhocal scoir, tá an dara Scéim do Theanga na Gaeilge 2015 – 2018 eisithe ag Comhairle Fhine Gall. Luíonn an pháirt iomlán a ghlacann na Leabharlanna i leith Seachtain na Gaeilge le pholasaí an Comhairle i dtaobh na Gaeilge. Dá bhrí sin, cuireann na leabharlanna polasaí na Comhairle chun cinn i slí beo beathach sna himeachtaí go léir atá ar siúl againn.

Seachtain na Gaeilge/Irish Language Week 1-17 March, 2015, in Fingal Libraries

A well-known proverb in the Irish language is ‘Beatha teanga í a labhairt’ which can be translated as ‘the life of a language is in the speaking of it’. Encouraging people, especially children, to speak the language as part of fun activities is the purpose of Irish Language week.

The Irish Language has not always been associated with fun. In the 19th century, under English rule, the “Tally Stick” or “Bata Scoir” was introduced into classrooms. Children attending school had to wear a stick on a piece of string around their necks. Each time they used Irish, a notch was cut into the stick. At the end of the day, they would be punished according to how many they had on their stick.

Schools and libraries now want to promote learning as exciting, as fun, as enjoyable, and to see the Irish language as alive and part of life.

In Fingal Libraries, all of our Branches take an active part each year in Seachtain na Gaeilge. We link closely with schools in providing and funding educational events. We also provide literary events for adults as well as live traditional music.

In March 2015, our programme includes Bilingual Storytelling for children of all ages with well-known storyteller and former Librarian, Seó Ó Maolalaí. Seó is hugely popular and there is more demand for his stories than we can meet. Nonetheless, children in all parts of Fingal will hear and enjoy his stories.

Also we have Susan Boyle who will do a series of workshops with children from Cruinne Drithleach/ Snow Globes, Plate or Mug Design/Dearadh Plátaí agus Cupáin, and Candle Design/Dearadh Coinnle

To conclude our events for children, we have Irish-language author, Áine Ní Ghlinn, giving a number of workshops in libraries.

For adults we have poet, playwright, and screenwriter, Celia de Fréine, who writes in Irish and English.

Finally, to lighten the mood, we have a range of Comhaltas musicians performing in a number of our Branch libraries

To conclude, participation by the Libraries Department in Seachtain na Gaeilge fits into Council policy under the 2nd Irish Language Scheme 2015-2018. The policy of fostering the language finds vital expression in our range of events.