Help us to help you!

by Fingal Libraries
by Fingal Libraries on May 8, 2017 in Libraries

How do you look for information on health? Librarians want to know! Tell us how you look for health information by filling out this survey.  We will use your answers to help us make it easier to find health information. We are HEAL: the Health Education and Libraries group. Members include librarians in public libraries […]

How do you look for information on health?
 
 
 
Librarians want to know! Tell us how you look for health information by filling out this survey.  We will use your answers to help us make it easier to find health information.
 
We are HEAL: the Health Education and Libraries group. Members include librarians in public libraries in Dublin, health librarians from St Vincent’s Healthcare Group and a researcher from UCD.
 
You don’t have to do this survey unless you want to: it is voluntary.  And you don’t have to tell us who you are unless you want to: it is anonymous.
 
 
If you want more information about this survey, email: [email protected]
 
 
The link to the survey is available here http://bit.ly/2pcxLni or as gaeilge here http://bit.ly/2pcxLni
 
 
 
Conas a chuardaíonn tú eolas sláinte?
 
 
 
Tá na leabharlannaithe ag iarraidh a bheith ar an eolas! Inis dúinn faoin gcaoi a gcuardaíonn tú eolas sláinte tríd an suirbhé seo a chomhlánú. Úsáidfimid do chuid freagraí le cabhrú linn é a dhéanamh níos éasca eolas sláinte a aimsiú. Is muide OSAL (HEAL): an grúpa Oideachas Sláinte agus Leabharlann. Ar na baill atá ann, tá leabharlannaithe i leabharlanna poiblí i mBaile Átha Cliath, leabharlannaithe sláinte ó Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann agus taighdeoir ó COBÁC (UCD). Ní gá duit an suirbhé seo a chomhlánú murar mian leat: tá sé deonach. Agus ní gá duit a insint dúinn cé tú féin murar mian leat: ní luafar ainm leis.
 
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin suirbhé seo, seol ríomhphost chuig: [email protected]
 
 heal