Íoc agus Taispeáin

Tá Íoc agus Taispeáin againn sna ceantair seo leanas: Mullach Íde, Sceirí, Baile Brigín, Sord, An Ros agus Cúil Mhín. 

Nollag Páirceála

Nollag Páirceála

 

Payzone

Payzone Codes in Fingal

 

Ceadúnais d’Áitritheoirí

 

Cliceáil ar an nasc seo chun Iarratas a dhéanamh nó chun Ceadúnais d’Áitritheoirí a athnuachan

Cáipéisí tacaíochta a uaslódáil: ceadúnas tiomána, bille fóntais/leabhar cíosa, & teastas árachais (ní diosca)  

Ní mór go mbeadh tú i do chónaí i saincheantar Íoc agus Taispeáin chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas d’áitritheoir/dioscaí cuairteoirí. Cosnaíonn ceadúnas dhá bhliain €20.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar athrú feithicle. Ach, ní mór an seancheadúnas a chur ar ais chuig: An Rannóg Ceadúnas, 64 Sráid Phádraig, Dún Laoghaire, Co Átha Cliath.

Foirm Iarratais ar Cheadúnas d’Áitritheoirí

Uaireanta i bhFeidhm

Bíonn Íoc agus Taispeáin i bhfeidhm ó 8.00 am go 6.00 pm Luan go Satharn, an dá lá san áireamh. Ach, is féidir go mbeadh athruithe i gceist i gceantair áirithe, agus ní mór na comharthaí a sheiceáil go háitiúil.

Táillí Páirceála

Is féidir go mbeadh athrú ar tháillí i gceantair éagsúla. Ach, go hiondúil an táille atá i gceist ná €1 san uair nó €3 in aghaidh an lae i limistéir fhadtéarmacha páirceála.

Dioscaí Cuairteora

Má tá tú i do chónaí i Saincheantar Íoc agus Taispeáin is féidir diosca cuairteora a cheannach. Cuireann na dioscaí ar chumas sealbhóra páirceáil ar feadh lá iomlán agus táid le ceannach ar chostas €12 ar 10 ndiosca. (Uasmhéid 50 diosca an áitritheora sa bhliain)

Iarratas ar Dhioscaí Páirceála do Chuairteoirí (27582 F)

Ceadúnais Speisialta Páirceála

Is féidir le gnólachtaí i gCeantar Íoc agus Taispeáin iarratas a dhéanamh ar cheadúnas speisialta páirceála ar chostas bliantúil €600.

Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)Iarratas Ar Chead Speisialta Páirceála (27582 A)

Páirceáil agus Forfheidhmiú Tráchta

Cuireann Maoir Tráchta ticéid ar fheithiclí nach mbíonn páirceáilte go dleathach i limistéir Íoc agus Taispeáin. Tá an dualgas ort féin a chinntiú go bhfuil ticéad/ceadúnas/diosca páirceála bailí ar taispeáint agus le feiceáil go soiléir ar d’fheithicil. 

Déan Teagmháil le

Comhairle Contae Fhine Gall
Rannóg Oibríochtaí
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir

Baile Átha Cliath 15
Teileafón (01) 8905817
Ríomhphost [email protected]