Madraí ar Iarraidh nó ar Strae agus Athshocrú

Faigh breis eolais faoi chéard atá le déanamh má bhíonn do mhadra ar iarraidh, má fheiceann tú madra ar strae nó más gá duit madra a athshocrú 

Céard atá le déanamh má bhíonn do mhadra ar iarraidh

Cuir glaoch ar na Gardaí agus inis dóibh go bhfuil madra ar iarraidh. Téigh i dteagmháil leis an bpóna áitiúil agus le pónaí sna ceantair mórthimpeall chomh luath agus a bhíonn do mhadra ar iarraidh – mionsonraí suíomh gréasáin ag www.irishanimals.ie. Ta conradh ag Comhairle Contae Fhine Gall le Póna Madraí Ashton agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar an teileafón ag (01) 838 3236.

Madraí ar Strae

Cuireann Póna Madraí Ashton seirbhís mhaor madraí Fhine Gall agus seirbhís póna ar fáil dúinn. Tugann an maor madraí madraí a bhíonn ar strae chuig póna na madraí agus coinneofar ansin iad ar feadh 5 lá. Más mian leat do mhadra a fháil ar ais beidh ort táille fillte €20 a íoc chomh maith le táille lóistín €8 in aghaidh gach oíche a bhíonn an madra sa phóna. Mura bhfuil ceadúnas reatha madra agat beidh ort ceann a cheannach ar chostas €20. Mura gcoinníonn tú do mhadra faoi smacht éifeachtúil is féidir fíneáil €100 ar an toirt a ghearradh ort agus mura n-íocann tú an fhíneáil d’fhéadfaí tú a ionchúiseamh agus fíneáil suas le €1,270 agus/nó trí mhí sa phríosún a ghearradh ort.

Madraí nach bhfuil uait agus Athshocrú

Is féidir leat madra nach bhfuil uait a thabhairt ag Póna Madraí Ashton. Beidh na táillí géillte seo leanas le h-íoc: €40 nuair a thugtar an madra isteach sa phóna agus €50 más gá an madra a bhailiú. Is féidir leat madra atá feiliúnach le haghaidh athshocraithe a fháil ó Phóna Madraí Ashton ar tháille beag.

Déan teagmháil le Póna Madraí Ashton

Suite:  Póna Ashton (gar do Theach Tábhairne Halfway, Bóthar na hUaimhe)
                 Bóthar na hAbhann
                 Baile an Ásaigh,
                 Caisleán Cnucha
                 Baile Átha Cliath 15

Teileafón:  (01) 8383236 nó (01) 868 3038