Pórtha Srianta

Faigh amach thíos faoi na freagrachtaí atá ort mar úinéir de mhadra de phór srianta. 

Pórtha Srianta

Níl cead agat madra de phór srianta a bheith in áit phoiblí mura bhfuil sé ar iall nó ar shlabhra sách láidir nach bhfuil níos mó ná dhá mhéadar ar fad. Ní mór go mbeadh an madra faoi cheannas duine atá os cionn sé bliana déag agus atá in ann an madra a choinneáil faoi smacht. Níl cead ag madra de phór srianta a bheith in áit phoiblí mura bhfuil puslach docht á chaitheamh aige.

Dogs - Restricted breeds