Diúscairt Feithiclí

Feithiclí a bhfuil a ré caite agus Feithiclí a thabhairt ar shiúl in Fhine Gall 

Ceard é Feithicil a bhfuil a ré caite

Go hiondúil is feithicil a bhfuil a ré caite é carr do phaisinéirí nó veain éadrom tráchtála ar mhian leis an úinéir cláraithe a dhiúscairt mar dhramhaíl.  Is féidir carranna agus veaineanna a bhfuil a ré caite a chur de láimh saor in aisce ag saoráid chóireála údaraithe. Ní ghlacfar saor in aisce ach le feithiclí a cláraíodh in Éirinn don chéad uair ar 1ú Iúil 2002 nó ina dhiaidh sin.

Nuair a chuirtear feithicil a bhfuil a ré caite de láimh ag saoráid chóireála údaraithe nó ag ionad díchóimeála carranna, déantar an oiread agus is féidir ábhair a aisghabháil agus a athchúrsáil agus tarlaíonn aisghabháil ar bhealach nach bhfuil dochrach don chomhshaol.

Feithiclí a thabhairt ar shiúl

Tá trí shaoráid chóireála údaraithe i gceantar Fhine Gall ar féidir leat do sheancharr a thabhairt ann le hathchúrsáil saor in aisce.  

Saoráidí Cóireála Údaraithe

Seirbhís Aisghabhála agus Athchúrsála na Cathrach Teo (Gannons)

Aonad 7,PáircTionsclaíochtaRosevill, Ascaill Thuirbhé, Domhnach Bat Co. Áth aCliath

Teileafón: 01 890 7715 nó 087 254 5005

Tarrtháil, Thionsclaíoch, Talmhaíochta agus Innealtóireachta Teo (IAES)

Baile Bachaille Co Átha Cliath

Teileafón: 01 843 3444 nó 087 252 444

Suíomh Gréasáin: www.scrapmycar.ie

Ríomhphost: [email protected]

Ionad Athchúrsála agus Aistrithe Theampall Mhaighréide Teo

Cnoc an Ghainimh, Teampall Mhaighréide, Co. Átha Cliath

Teileafón: 01  856 9439

Ríomhphost: [email protected]

Déan teagmháil linn

Chun eolas a fháil faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Feithiclí a bhfuil a ré caite) 2014 nó faoi fheithiclí a thabhairt ar shiúl Teileafón  01 890 6291

Ríomhphost: [email protected]