Fine Gall Ildánach - Deontais & Maoiniú

Scéimeanna Maoinithe chun tacú le tionscnaimh chruthaitheacha agus chultúrtha

 

Creative Fingal Funding

 

Mar chuid den Chlár Fhine Gall Ildánach, tabharfaidh Comhairle Contae Fhine Gall tacaíocht do dhaoine aonair agus do ghrúpaí chun tionscnaimh a thacaíonn le cúrsaí cultúrtha agus cruthaitheachta sa phobal a fhorbairt. Tá an scéim oscailte d'iarratais ó Mheitheamh 2017 agus tá €20,000 ar fáil sa bhliain reatha leis an gcur chuige comhpháirtíochta a chuimsíonn an chontae ar fad a mhaoiniú. 

Faoin scéim seo cuirfear maoiniú ar fáil do thionscnaimh a fhorbraíonn comhlachtaí oibre a dhéanann iniúchadh cruthaitheach ar an oidhreacht nádúrtha (lena n-áirítear bithéagsúlacht, geolaíochta agus tírdhreacha) agus ar an oidhreacht chultúrtha (lena n-áirítear oidhreacht seandálaíochta agus ailtireachta); Rannpháirtíocht Saoránach; Ómós Áite; Folláine; STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic); An Ghaeilge, Litríocht & Scríbhneoireacht; Léirithe, Ceol & Rince Amharclainne; Féilte, Imeachtaí, Seimineáir, Ceardlanna & Taispeántais; Spórt nó cineálacha cruthaitheacha eile.

Is féidir an Fhoirm Iarratais a íoslódáil anseo   Scéim Dheontas Cruthaitheachta agus Cultúir Fhine Gall 2017    

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le duine de na daoine seo a leanas:

 Nó  [email protected].