Toghcháin Áitiúla 2014

Féach eolas thíos ar Thoghcháin Áitiúla 2014

Torthaí na dToghchán Áitiúil, 2014

D'fhoilsigh Comhairle Contae Fhine Gall sonraí comhairimh an toghcháin áitiúil de réir mar a fógraíodh na torthaí ar http://data.fingal.ie/elections. Téitear trí gach toghlach ar an aip agus taispeántar na sonraí comhairimh is deireanaí de réir mar a chuirtear ar fáil iad. 

Tá an bunachar sonraí deiridh do na comhairimh ar fad i ngach Toghlimistéar Áitiúil ar fáil ag http://data.fingal.ie

Foilsíodh sonraí fhormhór na nÚdarás Áitiúil (Fine Gall san áireamh) ar  http://data.localgov.ie

Ag baint úsáide as na sonraí seo, cruthaíodh léirshamhlú de phróiseas an chomhairimh do gach Toghlimistéar Áitiúil ag http://www.clairebyrne.ie/counts

Chun an leagan deireanach de na Comhairimh, na Léirshamhluithe agus na Sonraí do Thoghlimistéar Áitiúil a fheiceáil, roghnaigh as ceann de na naisc thíos -

Baile Brigín

Caisleán Cnucha

Binn Éadair/Mullach Íde

Mullach Eadrad

Sord

Iad go léir

Liosta na nIarrthóirí, 2014

Cáipéisí