Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

Má tá spéis agat a bheith i do iarrthóir do na Toghcháin Áitiúla, is féidir féachaint ar an bhfaisnéis agus na foirmeacha ábhartha ag an
nasc seo a leanas nó is féidir leat glaoch a chur ar 01 - 890 5992 nó ríomhphost a chur chuig candidates@fingal.ie

How Members are elected

PÁIPÉAR AINMNIÚCHÁIN DO THOGHCHÁIN ÁITIÚLA LE1

App 3 Nomination Paper Form LE1 - Bilingual

 

App 4 Nomination Paper Assentors - Form LE1A - bilingual

App 5 Certificate of Political Affiliation 

 

Fógra Thoghcháin

Fógra Thoghcháin

 

Póstaeir sa Toghchán Áitiúil

 

Is í an reachtaíocht a rialaíonn cá háit ar féidir póstaeir a chur suas ná an tAcht um Thruailliú ó Bhruscar 1997 arna leasú ag an Acht Toghcháin (Leasaithe) (Uimh. 2) 2009.

Forálann an reachtaíocht nach gceadaítar póstair a bheith ar taispeáint ach amháin ón dáta ar a rinne an tAire an tOrdú chun an lá vótála a ainmniú, nó 30 roimh dháta an toghcháin, pé acu is giorra.

Rinneadh an tOrdú do Thoghcháin Áitiúla agus Eorpacha ar 25 Márta 2019. Ceadófar póstaeir toghcháin a thaispeáint ón gCéadaoin 24 Aibreán 2019.

Leagann an reachtaíocht síos freisin gur chóir gach póstaer a bhaint laistigh de 7 lá ó lá na vótála, i.e. roimh mheánoíche ar 31 Bealtaine 2019.

Má tá póstaeir suas taobh amuigh de na dátaí seo, is féidir leis an gComhairle fíneáil a ghearradh (€150 in aghaidh an póstaeir) faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar.