RAPID 2017

Deontais Chaipitiúla Naisiúnta

Clár 2017 RAPID

Ar an Samhain 2017, d'fhógair an tAire Stáit um Fhobairt Tuaithe agus Pobail, Michael Ring, td, seoladh Chlár athmhúnlaithe RAPID lena ngabhann leithroinnt €2m mar mhaoiniúchán caipitiúil do cheantair uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste. Mairfidh an scéim i dtosach báire ó mhí Dheireadh Fómhair 2017 go mína Nollag 2017 agus tá sé dirithe ar thacú le tionscadail a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán saoil na gcónaitheoirí i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste agus a chuirfeadh tacaíochtaí inbhraite ar fáll dóibh.

Tá an Clár á riaradh thar ceann na Roinne, ag na Coistí Áitiúla Forbartha pOBAIL (CÁFP-anna), i gcomhar leis ne Ceantair Bhardasacha, a thagann faoi chúram na nÚdarás Áitiú

Clár 2017 RAPID

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Clár 2017 RAPID (Athbheochan Ceantar trí