Dramháil Tráchtála

‌Faigh amach níos mó faoi dramháil bia, pacáistiú, plaistigh feirme agus boinn dramhaíola.

‌Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramháil Bia) 2009

Táirgeann na Rialacháin um (Dramháil Bia) do raon leathan asraonta tráchtála mar shampla: siopaí, ollmhargaí, óstán, bialann tithe tábhairne agus bialann oifigí.  Ní mór do gach táirgeoir dramhbhia an dramhbhia a scagadh ag an bhfoinse, a chinntiú go bhfuil sé bailithe ag bailitheoirí dramhaíola údaraithe agus ansin aisghabháil ag saoráid aisghabhála údaratithe.

I gcóir tuille eolas ar na Rialacháin nua té go www.foodwaste.ie  

CiorclánDoEHLG ar Rialacháin Drambhia

 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Pacáistiú) 2014

Leagann na Rialacháin Pacáistiú oibleagáidí ar gach gnólacht a chuireann pacáistiú, ábhar pacáistithe nó táirgí pacáistithe ar mhargadh na hÉireann. Ní mór do gach táirgeoir a chinntiú nach dtéann aon dramháil ó phacáistiú sonraithe chuig líonadh talún agus go ndéantar í a leithscaradh ag an bhfoinse de réir an chineáil ábhair agus go mbailítear í lena haisghabháil/hathchúrsáil, nó go n-aistrítear ar ais chuig soláthróir an phacáistithe i.  Táirgeoirí a chuireann níos mó ná 10 dtona de phacáistiú ar mhargadh na hÉireann gach bliain agus a bhfuil láimhdeachas bliantúil os cionn €1 mhilliún acu, caithfidh siad féin-chomhlíonadh trí chlárú le d'údarás áitiúil nó dul le Repak.

European Union (Packaging) Regulations 2014

Iarratas ar Athnuachan Clárúcháin 2018

Iarratas ar Chlárú Tosaigh 2018

Tuarascáil Achomair Ráithiúil Maidir le Pacáistiú 2018

ÁISEANNA DO ATHCÚRSÁIL PACÁISTIÚ DRAMHAÍOLA I bhFIONN GALL 

Bainistiú Dramhaíola (Plaistigh Feirme) Rialacháin 2001

Chuireann na Rialacháin Plaistigh Feirme oibleagáidí ar feirmeoirí chun plaistigh feirme a h-aischúrsáil.  Solaithríonn The Irish Farm Films Producer's Group (IFFPG) scéim aischúrsáil plaistigh saor in aisce.

Chuir glaoch ar 1890 300444 má tá suim agat ann.

Ní choir riamh plaistigh feirme a dhó no a chuir faoi thalamh. is féidir thú a ioncúiseamh faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987 nó an Acht Bainistiú Dramhaíola, 1996, má dhéanann tú a leithead.

Tuille eolas: Chomhairle Contae Fhine Gall, An Roinn Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce  01 890 6285/ 01 890 5983. Ríomhphost: [email protected]

Bainistiú Dramhaíola (Boin agus Boinn Dramhaíola) Rialacháin 2007

Reachtáiocht Boinn Dramhaíola

Ceapadh na Boinn agus Boinn Dramhaíola Rialacháin chun cinn le bainistíocht neamhdhíobhálach don chomhshaol maidir le boinn dramhaíola.  Chuireann na Rialacháin oibleagáidí orthu súid a soláithríonn bionn ar margadh na hÉireann cibé iad monaróirí, mórdhíoltóirí, soláthróirí, trádálaithe nó miondíoltóirí agus ar lucht bailithe boinn dramhaíola.  Is féidir díolúine ó na hoibleagáidí más baill de Repak tu, is é Repak an t-aon Chomhlacht Formheasta maidir le boinn dramhaíola sa tír.  Féach ar www.repak.ie nó chuir glaoch ar 01 4618600 nó ríomhphost chuig [email protected]

Ba choir duit bhieth chlárle Repak nó le do Bárdas Áitúil.  Tuille eolas: Chomhairle Contae Fhine Gall, An Roinn Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce  01 890 5983. Ríomhphost: [email protected]

Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007 Soláthraí

Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2007 Táirgeora

 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Feithiclí Deireadh Ré) 2014

Tá oibleagáidí ar táirgeoraí (allmhaireoirí feithiclí nó monaróirí) chun córais bhailiúcháin náisiúnta a bhunú maidir leis an aisghabháil agus coireáil de feithiclí deireadh ré. 

Caithfidh chórais bhailiúcháin náisiúnta gach táirgeora saoráid cóiréala údaraithe amháin ar a laghadh a bheith acu i limistéar gach bárdas áitiúil, a sholáthrófaidh saor in aisce ghabhail ar ais i gcóir feithiclí branda an táirgeora nó a bhfuil an táirgeor freagrach as.