Sábháilteacht ar Bhóithre

Ceard a dhéanaimid

  • Seirbhís na Maor Scoile a chur ar fáil agus a bhainistiú
  • Cuirimid oiliúint rothaíochta fhóirdheonaithe ar fail i mbunscoileanna
  • Eagraímid Taispeántas Taistil bliantúil faoi Shábháilteacht ar Bhóithre sa Helix i gcomhpháirt le Axa. Díríonn sé ar shábháilteacht ar bhóithre i measc scoláirí na hidirbhliana
  • Tugaimid cúnamh busanna scoile siúil a eagrú i mbunscoileanna.

Déan Teagmháil Linn

Teileafón: (01) 890 5844
Ríomhphost: [email protected]