Clár na Scoileanna Glasa

Cuireann Clár na Scoileanna Glasa feasacht comhshaoil chun cinn laistigh de scoileanna go dtí go mbíonn an fheasacht sin ina cuid intreach d’éiteas na scoile. 

Tá an clár ag feidhmiú ar bhealach an-rathúil i scoileanna Fhine Gall le cúig bliana déag anuas. Ta breis is 90% de na scoileanna cláraithe agus i ndiaidh shearmanas bronnta 2013, tá na staitisticí seo leanas againn:-

  • Scoileanna a bhfuil an1ú brat glas bronnta orthu       93
  • Scoileanna a bhfuil an 2ú brat glas bronnta orthu      70
  • Scoileanna a bhfuil an 3ú brat glas bronnta orthu    53
  • Scoileanna a bhfuil an 4ú brat glas bronnta orthu      32
  • Scoileanna a bhfuil an 5ú brat glas bronnta orthu      13
  • Scoileanna a bhfuil an 6ú brat glas bronnta orthu        1

Sin iomlán 262 brat glas atá bronnta ar 93 scoil in Fhine Gall. Déanaimid comhghairdeas leis na scoláirí agus leis na baill foirne uile as contae níos glaine agus níos glaise a dhéanamh d’Fhine Gall!

Cén uair is féidir le scoil iarratas a dhéanamh ar bhrat?

An spriocdháta atá ann do scoileanna le clárú do Chlár na Scoileanna Glasa ná 1ú Nollaig. Ní mór go mbeadh tú ag obair ar an gclár ar feadh 9 mí ar a laghad chun iarratas ar Bhrat Glas a dhéanamh.

Is féidir lenár gcomhordaitheoir scoileanna cuairt a thabhairt ar do scoil le cabhair a thabhairt ag tosú amach nó le cuir i láthair a dhéanamh faoi shaincheisteanna éagsúla comhshaoil.  Do scoileanna a bhíonn ag obair ar théama an bhruscair agus na dramhaíola is féidir cuairt ranga a eagrú chuig ceann de na hionaid athchúrsála dár gcuid. 

________________

Déan Teagmháil Linn

Téigh i dteagmháil leis an gcomhordaitheoir scoileanna glasa chun cuairteanna ar scoileanna nó chuig ionaid athchúrsála a eagrú.

Teileafón: (01) 890 5453 
Ríomhphost: [email protected]

Cláraigh do Scoil

Cláraigh do scoil nó déan ábhair a íoslódáil ó shuíomh gréasáin Scoileanna Glasa An Taisce. Treoraíonn an suíomh gréasáin thú trí sheacht gcéim an chláir agus tugann sé mórchuid comhairle duit.

Le heolas a fháil faoi Chlár Náisiúnta na Scoileanna Glasa déan teagmháil, le do thoil, le:

Cathy Baxter,
Bainisteoir na Scoileanna Glasa,
An Taisce,
5A Scabhat Swift,
Sráid San Proinsias,
Baile Átha Cliath 8.

Teileafón: (01) 400 2222
Ríomhphost: [email protected]