Déan iarratas ar chead pleanála

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead pleanála linn tríd an bpost, nó trí d’iarratas a dhéanamh ag ceachtar dár gcuntair pleanála, i Halla an Chontae, Sord agus sna hOifigí Cathartha, Baile Bhlainséir

Is iad seo a leanas na rátaí ranníocaíochta atá éifeachtach:

  • Rátaí Cónaithe: €167,509 in aghaidh ollheicteáir an láithreáin
  • Rátaí Tráchtála: €381,901 in aghaidh ollheicteáir an láithreáin 

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha an Mheitreo Thuaidh 

** Fogra as Bearla **

Cessation of Metro North Development Contribution Scheme

Fingal County Council at its meeting held on 13th June, 2016, ADOPTED the following Resolution:

"That this Council resolves to cease the existing Section 49 Supplementary Development Contribution Scheme for Metro North. All contributions collected and retained under the Scheme will be refunded to those that paid them. A new Scheme will be brought forward before the Council at an appropriate point in the development of the new Metro North project."

Arrangements are in hand to comply with the terms of the motion. 

For further information please contact Bonds and Contributions Sectoin, Planning and Strategic Infrastructure Department on (01) 8905545 or e-mail [email protected]

Síneadh le Tréimhse Cead Pleanála

Mura mbeidh do theach/d’fhoirgneamh tógtha agat sula dtéann do dheonú ar chead pleanála in éag agus má chomhlíonann tú na critéir d’fhéadfá a bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar shíneadh a chur le tréimhse an cheada pleanála.

Íoslódáil  Foirm chun Sineadh a chur le Treimhse Cead Pleanala   Guidelines chun Sineadh a chur le Treimhse Cead Pleanala

Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála

Ríomhphost:          [email protected]
Fón: (01)8905541 (Sord)
                    (01)8708431 (Baile Bhlainséir)

Tabhair cuairt ar ár gcuntair pleanála:

Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine: 9.30am go 4.30pm

Na hOifigí Cathartha, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 9.30am go 4.30pm

An seoladh poist le haghaidh iarratais phleanála: (de réir ceantair)

Limistéar Thuaidh Chontae Fhine Gall:
An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

BÁC15 agus na ceantair máguaird, agus gach ceantar siar ón N2:

An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Na hOifigí Cathartha
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15