Stair do Mhuintire

Faigh tuilleadh eolais faoi do mhuintir as Fine Gall

Tá réimse leathan foinsí ar fáil ó Fingal Local Studies and Archives chun taighde ginealais a dhéanamh.

Beidh fáilte roimh gach taighdeoir - daoine ar bheagán taithí nó iadsan a bhfuil neart taithí acu - chuig ár seomra léitheoireachta agus labhairt leis an bhfoireann.

Glaoigh ar 01-8704495/96 nó seol ríomhphost chuig [email protected]  / [email protected]chun coinne a dhéanamh cuairt a thabhairt ar ár seomra léitheoireachtacha i dTeach Clonmel, Bealach Forster, Sord.  

 

Le fáil againn sa teach, tá 

Findmypast agus Ancestry.com (Rochtain in aisce ar PCanna na Leabharlainne)

Eolairí Thom (1840idí go dtí an lá ata inniu ann)

Clár na dToghthóirí, Contae Bhaile Átha Cliath 1945-1994

Taifid adhlactha scanáilte maidir le 33 reilig i bhFine Gall 1935-2005 (roinnt níos luaithe arís) chomh maith le léarscáileanna.

Mórleabhair Thithe na gCoiteoirí na Comhairle Ceantair Tuaithe ina bhfuil mionsonraí faoi na chéad tionóntaí a bhí páirteach sna scéimeanna tithíochta poiblí luath seo idir 1909-1930.

Leabhair Rátaí Chontae Bhaile Átha Cliath 1914-1915, 1921-1930

Nuachtán Áitiúil Drogheda Independent (Fingal Independent)

Bunachar sonraí ar dhaoine as Fine Gall a maraíodh sa 1ú Chogadh Domhanda.

Bunachar sonraí ar Óglaigh Fhine Gall 1916