Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Geimhreadh 2015/16

Lamháltas beartaithe d’Fheidhmiú Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 idir Samhain 2015 agus Eanáir 2016

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000-2010, NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2001-2013

 

Lamháltas beartaithe d’Fheidhmiú Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 idir Samhain 2015 agus Eanáir 2016

 

De réir Chuid XI den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Rialtas Áitiúil), 2000-2010, agus Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2013, tugann Comhairle Contae Fhine Gall fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe Rinc Oighir a chur ar fáil ag an seoladh thuas 

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000-2010, NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2001-2013

 

Lamháltas beartaithe d’Fheidhmiú Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 idir Samhain 2015 agus Eanáir 2016

 

De réir Chuid XI den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Rialtas Áitiúil), 2000-2010, agus Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001-2013, tugann Comhairle Contae Fhine Gall fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe Rinc Oighir a chur ar fáil ar an láithreán thuas ar na dátaí atá sonraithe:

 

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Fhine Gall (Rannóg Oibríochtaí) tairiscintí a lorg d’fheidhmiú Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir ó Shamhain 2015 go hEanáir 2016, agus an dá mhí sin san áireamh. Cuimseofar sa Lamháltas ollphuball agus limistéar cothabhála coimhdeach a mbeidh teacht ag coisithe orthu trí bhealaí isteach reatha na Páirce ar Bhóthar Bhaile Bhlainséir Theas. Tá sé beartaithe go gcrochfaidh an tOibreoir an t-ollphuball go luath i mí na Samhna 2015 agus go mbainfear anuas é go déanach i mí Eanáir 2016. Beidh an t-imeacht ar siúl ar láithreán a bheidh sainithe go sonrach don ghníomhaíocht seo, agus fanfaidh gach cosán reatha do choisithe ar oscailt agus beidh fáil orthu an t-am ar fad.

 

Faoi mar a éilítear le hAlt 81 de Rialacháin 2001 agus arna leasú le hAlt 17(2) de Rialacháin 2006, beidh pleananna agus sonraí maidir leis an bhforbairt le fáil lena n-iniúchadh ó Dé Luain, an 7 Meán Fómhair 2015, go dtí Dé Luain, an 19 Meán Fómhair 2015, in:

Oifigí Chomhairle Contae Fhine Gall, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 idir 9.30am agus 4.00pm ó Luan go hAoine agus Leabharlann Bhaile Bhlainséir atá taobh le Lárionad Bhaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

Luan: 9:45am-1:00pm agus 1:45pm-8:00pm Máirt agus Déardaoin: 1:15pm-8:00pm Céadaoin, Aoine agus Satharn: 9:45am-1:00pm agus 1:45pm -5:00pm

 

Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Geimhreadh 2015/16

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an bhforbairt bheartaithe ina bpléifear pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an limistéir ina mbeadh an fhorbairt a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An tOifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin,

Limistéar Feidhme Cheantar Chaisleán Cnucha agus Mhullach Eadrad,

An Rannóg Oibríochtaí,

Comhairle Contae Fhine Gall,

Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

faoi Dé Luain, an 2 Samhain 2015.

 

Cuimseofar gach tuairim a chuirfear faoi bhráid na Comhairle maidir leis an bhforbairt seo, lena n-áirítear ainm agus seoladh na ndaoine a thugann na tuairimí sin, sa tuarascáil reachtúil a gcuirfear faoi bhráid Chomhairle Contae Fhine Gall ag an gcruinniú míosúil. Dá réir sin, cuirfear iad san áireamh freisin i miontuairiscí an chruinnithe sin agus beidh siad le feiceáil, mar sin, ar shuíomh gréasáin na Comhairle.