Clár Dornálaíochta na Scoileanna, Fine Gall ('Kids Gloves')

Is é atá i gClár Dornálaíochta na Scoileanna, Fine Gall (‘Kid Gloves’) tús eolais do dhaltaí ar an dornálaíocht trí sheisiúin spraíúla gan teagmháil le cóitseálaithe ó chlubanna áitiúla.

Incháilitheacht: Oscailte do gach bunscoil (faoi réir coinníollacha)

Oscailt do bhuachaillí agus do chailíní (9 mbliana - 13 bliana d’aois)

Costas: Níl costas ar bith ar an scoil le bheith páirteach sa chlár

An Clár:

Cuireann cóitseálaithe dornálaíochta áitiúla clár dornálaíochta cúig seachtaine ar siúl sa scoil. Reáchtáiltear oíche oscailte do rannpháirtithe ag a dheireadh sa chlub dornálaíochta áitiúil chun traenáil a dhéanamh sa tráthnóna agus teastas a fháil. 

Déan teagmháil leis an Oifig Spóirt chun do spéis a léiriú.

Fón (01) 8906247 

Clubanna dornálaíochta a bhí páirteach go dtí seo

Club Dornálaíochta Bhaile Dúill

Club Dornálaíochta na Raithní (Baile Brigín)