Galfchúrsaí

Tá saoráidí gailf ar fáil in Ionad Gailf Elmgreen, Caisleán Cnucha agus i nDumhach Ghailf an Chorrbhaile, Domhnach Bat. 

Ionad Gailf Elmgreen, Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15

Osclaíodh Ionad Gailf Elmgreen den chéad uair i 1995 agus ba ghearr go raibh éileamh mór air i measc na n-imreoirí gailf áitiúla. Tá beagnach dhá mhilliún imreoir tar éis galf a imirt ar an gcúrsa ó shin, agus tá na saoráidí seo a leanas le fáil ann:

 • Galfchúrsa fearainn páirce 18 bpoll thart ar 5,300 méadar ar fad, par 71.
 • Cúrsa galf dhá mhaide 18 bpoll
 • Raon gailf uile-aimsire 24 bhá a bhfuil tuilsoilsiú air
 • Seomraí tae
 • Áiseanna comhdhála agus cruinnithe

Conas dul ann?

 • Tá Ionad Gailf Elmgreen lonnaithe in aice le Bóthar na hUaimhe roimh thimpeallán an M50 chuig Baile Bhlainséir.
 • Má tá tú ag teacht ó lár na cathrach, tá an t-ionad lonnaithe in aice leis an timpeallán chuig Caisleán Cnucha / Dún Sinche. Lonnaithe ar Lána Dhún Sinche, tá an bóthar comhthreomhar leis an M50 ó thuaidh.
 • Má tá tú ag dul ó thuaidh ar an M50, tóg an bóthar chuig Baile Bhlainséir. Ag barr an chaolbhealaigh amach ón M50, cas ar dheis amhail is dá mbeifeá ag dul i dtreo Lár na Cathrach. Tiocfaidh tú chomh fada le soilse tráchta thart ar 500 méadar níos faide ar aghaidh. Beidh an bhialann ‘Little Chef’ le feiceáil amach romhat ar chlé. Cas ar chlé ansin agus téigh díreach trí na chéad soilse tráchta eile. Lean díreach ar aghaidh ar feadh thart ar leathmhíle agus beidh an bealach isteach le feiceáil ar thaobh na láimhe deise.
 • Ar bhus: Faigh an 38 nó an 39 ó Shráid na Mainistreach Láir go Timpeallán Ascaill Achadh na Gréine. Tógann sé leathuair an chloig siúl go dtí an galfchúrsa.

Uaireanta Oscailte

Galfchúrsa
Oscailte an bhliain ar fad ó éirí go luí na gréine
Raon gailf
Luan go hAoine 7.00am go 9.30pm
Deireadh seachtaine 7.00am go 8.00pm  
Cuairteoirí: Cliceáil anseo chun am tíála a chur in áirithe
Am tíála na mball: áirithintí ar líne ar fáil anois 

Déan Teagmháil Linn

Féach ar www.golfdublin.com chun tuilleadh eolais a fháil.
Fón:  (01) 820 0797
Facs:             (01) 822 6668
Ríomhphost: [email protected]

Dumhach Ghailf an Chorrbhaile, Domhnach Bat, Co. Bhaile Átha Cliath

 • Cúrsa dumhach ghailf 18 bpoll a choinnítear de réir na gcaighdeán is fearr, thart ar 4,543 mhéadar ar fad, par 65.
  Suite ar na dumhcha céanna is atá an tOileán agus cáilíochtaí na ndumhcha gailf cáiliúla ar fad ann, cuireann Dumhach Ghailf an Chorrbhaile dumhach ghailf cheart ar fail don imreoir gailf ar phraghas réasúnta. Ní féidir an iomarca béime a leagan ar chaighdeán Dhumhach Ghailf an Chorrbhaile agus ar áilleacht chreagach na háite, agus tá moladh mór tugtha dó ag imreoirí gailf mór le rá.
 • Toisc gur féidir imirt ar Dhumhach Ghailf an Chorrbhaile ar fud na bliana ar fad, tá sé ar cheann de na galfchúrsaí ‘íoc agus imir’ is mó a mbíonn tóir air in Éirinn. Bíonn bileog ama bliana i bhfeidhm dá bhrí sin, trína gcinntítear gur féidir le galfairí taitneamh a bhaint as a gcluiche ar a gcompord.
 • Cuirtear fáilte freisin roimh chumainn agus roimh ghrúpaí.

Conas dul ann?

 • Tá an Dumhach Ghailf lonnaithe ar an gcósta díreach tar éis Shráidbhaile Dhomhnach Bat – thart ar 25 nóiméad ó Lár Bhaile Átha Cliath.
 • I ngluaisteán: Is é an chaoi is éasca chun dul go Dumhach Ghailf an Chorrbhaile ón bpríomhbhóthar idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste (an N1) ná na comharthaí a leanúint go Port Reachrann/Domhnach Bat.
 • Ar bhus:  Faigh an 33B ó Ché Éidin go Sráidbhaile Dhomhnach Bat. Tógann sé leathuair an chloig siúl go dtí an galfchúrsa.

Uaireanta Oscailte

Ar oscailt an bhliain ar fad ó éirí go luí na gréine
Cuairteoirí: Cliceáil anseo chun am tíála a chur in áirithe
Am tíála na mball: áirithintí ar líne ar fáil anois 

Déan Teagmháil Linn

Féach ar www.golfdublin.com
chun tuilleadh eolais a fháil. Fón:  (01) 843 6583
Facs:             (01) 822 6668
Ríomhphost:          [email protected]

Galf Dhá Mhaide agus Galfchúrsa Par 3 Dhiméin Mhullach Íde

Suite laistigh de thailte stairiúla Chaisleán Mhullach Íde, tá galfchúrsa breá aibí 9 bpoll par 3 agus cúrsa galf dhá mhaide 18 bpoll ag Galf & Leadóg Chaisleán Mhullach Íde. Cibé acu an tosaitheoir nó imreoir gairmiúil thú atá ag iarraidh feabhas a chur ar do ghearr-imirt, tabharfar eispéireas dúshlánach taitneamhach duit ar ár dhá gcúrsa.

Cuirtear fáilte roimh chumainn, roimh ghrúpaí, roimh dhaoine fásta agus roimh leanaí de gach aon aois.

Nuair a bheidh an babhta críochnaithe agat, is féidir leat deoch the nó fhuar a ól agus greim bheag a ithe inár seomraí tae atá sa phailliún spóirt seo againne.

 Ballraíocht bliana ar fáil ón bpraghas íseal €50.00.

 

Conas dul ann?

 • Is féidir siúl go héasca chuig an bPáirc ó lár Shráidbhaile Mhullach Íde. 
 • I ngluaisteán: Lean na comharthaí bóthair ó bhóthar an M1/N1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste agus ón bpríomhbhóthar idir Baile Átha Cliath agus Mullach Íde. 
 • Ar bhus: Faigh an 42 ó Shráid Thalbóid i lár Bhaile Átha Cliath. 
 • Ar an DART/ar thraein: Níl ann ach siúlóid ghearr ó Stáisiún Traenach Mhullach Íde, agus tá sé ar an bpríomhlíne traenach idir Baile Átha Cliath agus Dún Dealgan freisin.

Déan Teagmháil Linn

Galf & Leadóg Chaisleán Mhullach Íde
Mullach Íde
Co. Bhaile Átha Cliath

Tuilleadh eolais:
Fón  (01) 845 0914
Ríomhphost        [email protected]

Uaireanta Oscailte

Ó        Go             
Eanáir 9:00am 5:00pm
Feabhra 9:00am 6:00pm
Márta 9:00am 6:00pm
Aibreán 9:00am 8:00pm
Bealtaine 9:00am 9:00pm
Meitheamh 9:00am 9:00pm
Iúil 9:00am 9:00pm
Lúnasa 9:00am 9:00pm
Meán Fómhair 9:00am 8:00pm
Deireadh Fómhair 9:00am 7:00pm
Samhain 9:00am 5:00pm
Nollaig 9:00am 5:00pm