Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Déantar cigireacht ar na páirceanna imeartha gach maidin Aoine.

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   [email protected]  nó glaoch a chur ar (01) 8704451.

 

 Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  - 13th Meán Fómhair 2019 - 20th Meán Fómhair 2019 

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

 

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht    
Páirc INIMEARTHA NEAMH-INIMEARTHA
Páirc Bhaile an Ridire  Tá  
Páirc Bhaile Brigín  Tá                
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín  Tá                
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil  Tá                
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór  Tá               
Feirm an tSéipéil  Tá               
Dún Eimhire (9 an taobh)  Tá                
An Ros, Páirc San Caitríona   Tá                
Páirc Bhaile na Sceirí  Tá               
Na Sceirí, Clais Ballasta  Tá               
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche  Tá                
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach  Tá               
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile         Níl 
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua  Tá      
Mainéar Shoird, Baile Breacáin  Tá            
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)  Tá               
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí  Tá                
Sord, Gleann Abhainn an Bharda  Tá            
Móinéar na hAbhann  Tá        
Coill an Droma  Ta         
Ráth Aingil 1 & 2  Tá          
Cois Uisce  Tá                
Béal Átha Liag        Níl    
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)  Tá                
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara Tá &  Open Space Tá       
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá  Tá                
An Tobar Naofa  Tá  
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille

 Tá

               
Diméin Mhullach Íde  Tá           
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  Tá                
Mullach Íde, Seabury  Tá              
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  Tá               
Ballaí Robac  Ta                
Lána Mhic Coitil  Tá

          

Páirc na Feá  Tá                
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  Tá                
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag  Tá  
Páirc Chúil Mhín, Verona  Tá          
Páirc na Coirre Duibhe  Tá                
Páirc Bhaile an Hartaigh  Tá                
Latchford  Tá                
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  Tá                
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L  Tá                
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny  Tá  
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire  Tá  
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail  Tá                
Teach Chainnigh/Hazelbury

 Tá

 
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona  Tá                
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10  Tá