Seomraí feistis

Cuirimid seomraí feistis ar fáil do chlubanna peile i bPáirc an Ráschúrsa, Baile Dúill.

Páirc an Ráschúrsa, Baile Dúill

Tá dhá ghrúpa seomraí feistis i bPáirc an Ráschúrsa mar aon le saoráidí do réiteoirí, agus tá leithris agus cithfholcadáin ann freisin.  
Féach ar na sonraí teagmhála thíos chun eolas a fháil faoi na táillí agus faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh orthu.  

Déan Teagmháil Linn

Fón (01) 870 4599 nó
Ríomhphost [email protected]

Páirc San Caitríona, Leamhcán

Ábhar le teacht

Diméin Mhullach Íde

Ábhar le teacht