Ainm a Chur nó a Bhaint De d’Iasacht

An gá duit ainm ar do chuntas iasachta a athrú? Tá an próiseas liostaithe againn thíos.

Ainm a Chur le d’Iasacht 

Má tá tú pósta anois, nó i gcaidreamh nua, agus gur mhaith leat ainm eile a chur le d’iasacht; priontáil, comhlánaigh agus seol cóip de Aistriú Iasachta ó Ainm Aonair chuig Ainmneacha Comhpháirteacha chuig ár rannóg um chuntas iasachta. Tá na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.  

Ainm a Bhaint de d’Iasacht

Má tá tú scartha/colscartha anois agus gur mhaith leat ainm a bhaint de d’iasacht, priontáil, comhlánaigh agus seol cóip de Aistriú Iasachta ó Ainmneacha Comhpháirteacha chuig Ainm Aonair chuig ár rannóg um chuntas iasachta. Tá na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.

Má tá d’iasacht faoi réir ordú cúirte, nó go bhfuil duine atá ainmnithe ar an iasacht tar éis bháis, beidh ort cóip den ordú cúirte/teastas báis a sheoladh chuig Clárlann na Talún freisin. Tá na sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bpost:            Comhairle Contae Fhine Gall
                        An Rannóg Tithíochta
                        Rannóg na gCuntas Iasachtaí
                        Bóthar an Gharráin 
                        Baile Bhlainséir
                        Baile Átha Cliath 15
Teileafón: (01) 8905990
Ríomhphost: [email protected]

Déan Teagmháil le Clárlann na Talún

Tríd an bpost:  Clárlann na Talún
                        An tÚdarás Clárúcháin Maoine
                        Sráid na Seansaireachta
                        Baile Átha Cliath 7
Trí ríomhphost: [email protected]