Muirear Teaghlaigh

Bhí an Muirear Teaghlaigh €100 le híoc in 2012 ag úinéirí maoine cónaithe. Tá an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) tagtha ina áit ó 2013. Má tá fiosrúcháin agat maidir le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2013, tabhair cuairt ar www.revenue.ie le do thoil nó déan teagmháil leis na huimhreacha seo a leanas 

Teileafón (Poblacht na hÉireann amháin) 1890 200 255 nó

Teileafón (Lasmuigh de Phoblacht na hÉireann amháin) +353 1 7023049 

Muirear Teaghlaigh – Riaráistí 

  • Bhí ag úinéirí go dtí 31 Márta 2012 leis an muirear teaghlaigh a íoc gan táillí a bheith le gearradh orthu as íocaíocht dhéanach.
  • Agus pionóis agus ús san áireamh, d’ardaigh an muirear seo go dtí €130 go dtí deireadh mhí an Aibreáin 2013. D’ardaigh sé arís eile go dtí €144 agus €145 in Bealtaine agus i Meitheamh faoi seach. Ón 1 Iúil 2013 tá an muirear €200 agus baileoidh na Coimisinéirí Ioncaim é mar chuid den Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

Conas le híoc?

Ar Líne:  ag www.householdcharge.ie – le cárta creidmheasa/dochair
Tríd an bPost: Tá foirmeacha clárúcháin ar fáil ar líne; Oifigí Poist; Comhairlí Contae/Cathrach; Leabharlanna; Ionaid Eolais do Shaoránaigh nó teileafón Íosghlao 1890 357357.

Is féidir íocaíocht a dhéanamh le seic/ordú poist/dréacht bainc agus iníoctha le “Muirear Teaghlaigh".  

Seol d’fhoirm agus an íocaíocht chuig:
Muirear Teaghlaigh,
Bosca Poist 12168,
Baile Átha Cliath 1.

Údarás Áitiúil: In oifigí do Chomhairle Cathrach/Contae (níl aon táille riaracháin).

Muirear Teaghlaigh