Riaráistí Morgáiste agus Cíosa

Má tá fadhbanna agat ag aisíoc do chíos nó do mhorgáiste, is é an rud is fearr a dhéanamh a theacht chun cainte linn.

Riaráistí Morgáiste

Tuigimid go bhfuil deacrachtaí ag iasachtaithe lena n-aisíocaíochtaí míosúla morgáiste i bhfianaise cúinsí eacnamaíochta a bheith ag athrú. Is é an chéad chéim teagmháil a dhéanamh linn. Tabharfaimid treoir duit ansin tríd an bpróiseas réitigh riaráistí morgáiste (MARP). Beidh ort foirm MARP SFS FCC a chomhlánú, agus é a sheoladh chugainn chuig an seoladh thíos. Tabharfaidh ár Leabhrán Eolais um Riaráistí Morgáiste tuilleadh eolais duit faoin bpróiseas.  

Déan Teagmháil Linn: Riaráistí Morgáiste

Tríd an bpost:  
An Fhoireann Tacaíochta Morgáiste
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15

Teileafón: (01) 8905590 
Ríomhphost: [email protected] 

Riaráistí Cíosa

Má tá riaráistí ar do chuntas cíosa ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn láithreach. Pléifimid do chás leat go mion ansin agus socrófar plean íocaíochta a chabhróidh leat do riaráistí a ghlanadh laistigh de thréimhse réasúnach ama gan tionchar diúltach a imirt ar do chúinsí airgeadais. Beidh tú ag íoc Muirear Seachtainiúil comhaontaithe níos airde ansin.

Déan Teagmháil Linn: Riaráistí Cíosa

Tríd an bPost:
Comhairle Contae Fhine Gall
Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa
Bloc 1 Urlár 1
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15 

Ceantar Thuaisceart an Chontae

Teileafón: (01) 8905132 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i dTuaisceart an Chontae atá áirithe tá Baile Brigín, Domhnach Bat, Binn Éadair, Lusca, Mullach Íde, Port Mearnóg, An Ros, na Sceirí agus Sord

Ceantar Bhaile Átha Cliath 15  

Teileafón: (01) 8905593 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i mBaile Átha Cliath 15 atá áirithe tá Baile an Bhlácaigh, Baile an Chairpintéaraigh, Teach Chainnigh, Caisleán Cnucha, Cluain Aodha, Cluain Saileach, Cúil Mhín, Baile an Hartaigh, Mullach Eadrad, Ongar, Baile an Tirialaigh, Verdemont agus An Coireán

Acmhainní Eile

SBCA Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid : Comhairle neamhspleách buiséadaithe saor in aisce.
Teileafón: 1890 2830438
Suíomh Gréasáin: www.mabs.ie