An bhfuil d'Iarratas Tithíochta Cothrom le Dáta?

Measúnú Tithíochta Sóisialta 2016

 

Táimid ag tabhairt ár dtaifead cothrom le dáta.  Más rud é go ndearna tú iarratas linn ar thacaíocht tithíochta sóisialta roimh an 21 Meán Fómhair 2015, tá teagmháil déanta againn leat.

Tá an t-athbhreithniú seo beagnach críochnaithe, agus táthar anois chun deireadh a chur le hiarratas na n-iarratasóirí nach bhfuil freagra tugtha acu orainn agus nach bhfuil a bhFoirm Measúnaithe maidir le Tithíocht Shóisialta seolta ar ais acu chugainn.

Más rud é go ndearna tú iarratas ar thacaíocht tar éis an dáta thuas, ní gá duit teagmháil a dhéanamh linn mura bhfuil aon cheann de do chuid sonraí athraithe ó rinne tú an t-iarratas.

Más rud é nach bhfuil d'Fhoirm Measúnaithe comhlánaithe agat agus gur mhaith leat labhairt de duine d'fhoireann na Tithíochta Sóisialta, glaoigh ar 890 5380/890 5994. 

Cén fáth ar gá dom mo chuid taifead a thabhairt cothrom le dáta?

  • An bhfuil do sheoladh nó do shonraí teagmhála athraithe?
    Má tá aon athrú ar an eolas a thug tú ar d'iarratas, ní féidir linn teagmháil a dhéanamh leat.  Mura féidir linn teagmháil a dhéanamh leat, dúnfar d'fhillteán.
  • An bhfuil athrú tagtha ar do chúinsí teaghlaigh?
    Má tá athrú tagtha ar do chuid sonraí teaghlaigh, is gá dúinn fios a bheith againn faoi seo óir d'fhéadfadh an t-athrú seo tionchar a bheith aige ar an gcineál tithíochta sóisialta is féidir linn a thairiscint duit.
  • Mura dteastaíonn tacaíocht tithíochta sóisialta uait anois, abair an méid sin linn agus dúnfaimid d'fhillteán.
    Nuair a dhúnaimid seanfhillteáin, cabhraíonn sé linn seirbhís níos éifeachtúla a chur ar fáil.
  • Nuair a thugaimid na taifid seo cothrom le dáta, cabhraíonn sé linn tuiscint níos fearr a fháil ar scéal na tithíochta sóisialta i bhFine Gall.

Céard é an chéad rud eile ba cheart dom a dhéanamh?

Cuirfimid Foirm Measúnaithe maidir le Tithíocht Shóisialta, 2016 chugat sa phost. Líon isteach an fhoirm ina hiomláine, agus seol ar ais chugainn í, nó fág isteach againn í le láimh.  Más rud é go ndearna tú iarratas ar thacaíocht tithíochta sóisialta roimh an 21 Meán Fómhair 2015 ach nach bhfaighidh tú foirm sa phost uainn, déan teagmháil linn.  Tá ár seoladh agus ár gcuid sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo.

Seol d'fhoirm ar ais chugainn faoin Aoine, an 19 Lúnasa 2016.

Céard a tharlóidh tar éis an mheasúnaithe?

Mura seolfaidh tú an fhoirm ar ais chugainn, déanfaimid talamh slán de nach dteastaíonn tacaíocht tithíochta uait níos mó, dúnfar d'fhillteán agus bainfear den liosta thú.

Nuair a bheidh próiseáil déanta ar do chuid eolais go léir, agus an fhaid is a bheidh tú fós incháilithe, cuirfimid litir chugat ar a mbeidh eolas faoi d'áit féin ar an liosta againn.   

Foirmeacha

Foirm Measúnaithe maidir le Tithíocht Shóisialta, 2016 

Déan Teagmháil Linn

Ar ríomhphost : [email protected]

Teileafón : (01) 890 5994 do Thuaisceart Bhaile Átha Cliath nó (01) 890 5380 do Bhaile Átha Cliath 15

Buail Isteach Chugainn : Cuntair Tithíochta

Oifigí na Cathrach, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, D15 W638.

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta in Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir.
Luan go Déardaoin 9:30am go 4:30pm
Aoine 9:30am go 4:00pm

Halla an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Contae Átha Cliath, K67 X8Y2.

Uaireanta oscailte i Halla an Chontae, Sord:
Luan go Déardaoin 9:00am go 1:00pm agus 2:00pm go 4:00pm.
Aoine 9:00am go 4:00pm.

Oifig Bhaile Brigín, An Dara hUrlár, Halla an Bhaile, Cearnóg Naomh Seoirse, Baile Brigín K32 X597.

Uaireanta Oscailte: Luan go Déardaoin 9am go 1pm agus 2pm go 5pm.
Aoine 9am go 1pm agus 2pm go 4:30pm.
(Dúnta gach lá idir 1pm agus 2pm)