Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí

Faigh amach faoin Dhréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí thíos.

Dhréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí Image 1Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí Image 2 Dhréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí

  

Cá háit a bhfuil cóip den dréachtphlean le fáil?

Tá cóip de Dhréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn 2018-2021 le fáil ar láithreáin gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

http://www.housing.gov.ie/ga/uisce/cailiocht-uisce/pleananna-bainistiochta-abhantrach/comhairliuchan-poibli-maidir-leis-dreacht

Cén chaoi ar féidir liom mo chuid tuairimí ar an dréachtphlean a roinnt?

Tá fáilte roimh chách a gcuid tuairimí a roinnt:
Seol do chuid tuairimí chuig [email protected]
Seol do chuid smaointe chuig:
Comhairliúchán ar Phlean Bainistíochta Abhantraí
An tAonad Comhairliúcháin Uisce agus Mara,
An Roinn Tithíochta, Pleanála,
Pobail agus Rialtais Áitiúil,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1 DO1 W6X0


Ba mhaith liom tuairimí a roinnt maidir le ceantar nó réigiún

Seol do chuid smaointe ar ríomhphost chuig Oifig Pobal agus Uiscí na nÚdarás Áitiúil chuig an seoladh
[email protected]

Ba mhaith liom tuilleadh eolais a fháil faoi a bheith páirteach i nithe a bhaineann le cáilíocht uisce go háitiúil

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait nó más mian leat baint a bheith agat le cáilíocht uisce a fheabhsú, déan teagmháil le hOifig Pobail agus Uiscí na nÚdarás Áitiúil.
Ríomhphost: [email protected]
Fón: 0761 065 262
Láithreán Gréasáin: watersandcommunities.ie


Cad é an dáta deiridh a nglacfar le mo chuid tuairimí?

Seol do chuid tuairimí faoin 5.30pm an 31 Lúnasa 2017.