Seirbhís trí Ghaeilge

Is féidir an leagan Ghaeilge den Láithreán Gréasáin seo a fháil nuair a bhrúnn tú an focal Gaeilge ar barr aon leathanaigh, nó téigh go  www.fingal.ie/ie  

Má tá tú ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge trí ríomhphost, téigh i dteagmháil le [email protected] 

 

Má theastaíonn uait do chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, déan teagmháil linn ar 8905000, agus cuirfear do ghlaoch ar aghaidh chuig an duine cuí. Mura bhfuil an cainteoir Gaeilge ar fáil ag an am a ghlaonn tú, tá fáilte romhat, teachtaireacht a fhágáil nó dul i dteagmháil trí ríomhphost ag [email protected]  agus cuirfear do chomhfhreagras ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

Má tá tú ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge trí ríomhphost, téigh i dteagmháil le [email protected]ie 

If you wish to conduct your  business through Irish, please contact us at 8905000, and your call wil be transferred to the appropriate person. If the Irish speaker isn't available at the time you ring, you are welcome to leave a message or contact us through email to  [email protected] [email protected] and your correspondence will be responded to as soon as possible.

If you require service through Irish by email please contact  [email protected] 

Tá eolas maidir le Scéim Teanga na Comhairle ar fáil anseo - (information on the Fingal County Council Irish Language Scheme below) 

Comhairle Contae Fhine Gall - 3ú Scéim Teanga 2018-2021