Dúnadh Bóthair go Sealadach

An dteastaíonn uait iarratas a dhéanamh ar bhóthar a dhúnadh go sealadach? Ma theastaíonn, léigh an t-eolas seo go cúramach, le do thoil. 

Ní mór iarratas a dhéanamh 6 sheachtain roimh dháta dhúnadh sealadach an bhóthair

Ba chóir go gcuimseodh iarratas ar dhúnadh bóthair:

  • Litir iarratais le huimhreacha teagmhála
  • Cur síos ar chineál na hoibre atá le déanamh
  • Amanna agus dátaí an dúnta atá i gceist
  • Cóip de theastas árachais ag slánú Comhairle Contae Fhine Gall go huasmhéid €6.5 milliún.
  • Cóip de phlean bainistithe tráchta
  • Mapa ag léiriú láthair an dúnta atá ag teastáil.
  • Táille neamh-in-aisíoctha de €1,000 chun na costais uile fógraíochta agus riaracháin a chlúdach.

Táillí

€1,000  2 lá nó níos lú
€2,000  3 - 7 lá san áireamh
€5,000  7 - 28 lá san áireamh
€7,000  > 28 lá

Bíonn táille €200 sa lá le híoc nuair a théann dúnadh thar an líon laethanta a bhíonn san iarratas.

Foirmeacha Bainteacha

Iarratias Dúnadh Sealadach Bóthair (27582 L)Iarratias Dúnadh Sealadach Bóthair (27582 L)