Glac Geadán ar Láimh

An fadhb é bruscar nó graifítí i do cheantar?

Cén fáth nach mbeifeá páirteach i scéim ‘Glac Geadán ar Láimh’ Chomhairle Contae Fhine Gall? 

Roghnaíonn tú geadán poiblí le glacadh ar láimh agus le glanadh trí bhruscar a bhailiú, ceapacha bláthanna a choinneáil agus fiú ballaí a phéinteáil. Cuirfidh an Chomhairle ar fáil:- veisteanna sofheicthe, uirlisí pioctha bruscair, miotóga, málaí, agus i gcásanna áirithe, péint agus glantóirí graifítí. Baileoimid na málaí bruscair i ndiaidh an ghlanta, ach, ar an drochuair, ní féidir linn dramhaíl ghlas a bhailiú.

Bíonn toradh an-rathúil ar an scéim seo in Fhine Gall nuair a thógann grúpaí codanna de thránna, bainc buidéal agus drochspotaí eile bruscair, ar láimh. 

Adopt a patch

An bhfuil áiteanna i do cheantar a d’fhéadfadh leas a bhaint as an scéim seo? An féidir leat do chairde nó do chomhghleacaithe a spreagadh chun ‘Geadán a ghlacadh ar Láimh’?

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil, le do thoil, leis an Rannóg Comhshaoil ag 8906721. Chun do ghrúpa a chlárú, déan an Fhoirm Cláraithe le Geadán a ghlacadh ar Láimh a íoslódáil anseo Adopt a Patch Foirm Chlárúcháin,  líon isteach sonraí do ghrúpa, sábháil chun do dheisce é agus ansin seol ar ríomhphost é ag [email protected]