Pobail Níos Glaise 2019

 Tá an bhéim i mbliana ar mhéadú pailneoirí agus bithéagsúlachta agus ar phobail inbhuanaithe - ár ról maidir le todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. 

 

 

Go raibh maith agaibh as aighneachtaí 2019 ar fad. Tá siad seo á measúnú faoi láthair.

Sna seachtainí atá romhainn tabharfaidh foireann Chomhairle Contae Fhine Gall cuairt agus measúnú ar na hiontrálacha agus ar na suíomhanna.

 

Tar éis na tréimhse breithnithe rachfaimid ar aghaidh go dtí céim na dámhachtana.

Rachfar i dteagmháil le hiontrálaithe tar éis lár mhí Mheán Fómhair.

 

Má tá aon cheist agat seol ríomhphost chuig [email protected]

 

 

 

Eolas Breise maidir le pailneoirí:

 

Pollen-rich flowers recommended by the National Biodiversity Data Centre are shown on their website in the resources section.

 

For guidance on pollinators visit www.pollinators.ie

 

Bees pollinators

 

Fingal County Council have Biodiversity Actions information booklets available for the following sectors:  

 

One-page leaflet on pollen-rich flowers to plant: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/AIPP-Garden-Plants_A5-Flyer-PRINT.pdf

 

Communities booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Local-Communities_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

Faith communities booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Faith-Communities_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

Gardens booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Gardens_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

 

 

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost: [email protected]
Teil: (01) 8906721