Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2017

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2018 seolta ag Comhairle Contae Fhine Gall

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2017

 

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall feachtas oideachais maidir le bruscar guma, i gcomhar leis an Tascfhórsa um Bruscar Guma (GLTF), in Ionad Bhaile Bhlainséir. Is é Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Anthony Lavin, a rinne an seoladh.

 

Mayor, CE & Litter Warden

(05.07.18) The Mayor of Fingal Cllr. Anthony Lavin officially launched the Gum Litter Taskforce’s gum litter education campaign in the Pavilion Shopping Centre, Swords. The Chief Executive of Fingal County Council, Paul Reid, and Tony Egan, Ger Byrne and Derek McKittrick of the Council’s Environment Division were also in attendance.

 

 

Tá ag éirí thar cionn leis an bhfeachtas go dtí seo agus léiríonn torthaí an Chórais Náisiúnta Monatóireachta ar Thruailliú Bruscair go bhfuil laghdú ar an líon daoine a chaitheann guma uathu, ó 26% nuair a cuireadh tús leis an bhfeachtas in 2007, go dtí 11% sna torthaí is deireanaí. 

Seo í an 4ú bliain den fheachtas seo, tá sé ann de bharr comhaontú nua idir an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil, agus Tionscal Bia agus Dí na hÉireann (FDII), atá ag déanamh ionadaíochta ar thionscal an ghuma, chun clár náisiúnta feasachta i dtaobh bruscar guma a mhaoiniú ó 2015-2017.

Sheolgach ceann de na húdaráis áitiúla a bhfeachtais féin. Is iad na 26 údarás atá ag glacadh páirte ann: Comhairlí Contae agus Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí; Comhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe; Comhairle Contae an Chláir, Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Fhine Gall; Comhairlí Contae Chill Chainnigh, Chiarraí agus Liatroma; Comhairlí Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairlí Contae an Chabháin, an Longfoirt, Laoise, na Mí, Shligigh, Ros Comáin, Thiobraid Árann, Phort Láirge, na hIarmhí, Loch Garman agus Chill Mhantáin.

 

Déan teagmháil leis an Rannóg Bainistíochta Dramhaíola trí ghlaoch ar 01-8906721 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected], le haghaidh tuilleadh eolais.