Reiligí

Déanaimid bainistiú agus cothabháil ar 36 reilig i bhFine Gall. Féach léarscáil idirghníomhach na reiligí. Féach na reiligí sean.

Amanna Cuartaíochta

rochtain 24 uair an chloig do choisithe ag ár reiligí go léir ionas gur féidir leat cuairt a thabhairt ag aon am.

Má tá feithicil agat le Suaitheantas Páirceála AE do Dhaoine faoi Mhíchumas, is féidir leat rochtain a fháil ar reiligí le linn uaireanta oscailte (8:30am – 12.30pm, Luan go hAoine). Más tiománaí nó paisinéir tú atá faoi mhíchumas luaineachta ach nach bhfuil Suaitheantas Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas agat, is féidir linn rochtain a thabhairt duit ach sin a iarraidh. D'fhéadfadh rochtain do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta a bheith srianta in imthosca eisceachtúla.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Cosnaíonn uaigh gan bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,400.

Cosnaíonn uaigh le bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,900 - seachas i reilig Bhaile an Phléimeannaigh, áit a bhfuil an costas faoi réir 13.5% CBL, sin €2,156.50 in iomlán.

Ní mór duit ceadúnas leaca uaighe a bheith agat sula gcuireann tú leac uaighe ar láthair uaighe. Ní mór don duine atá ag déanamh an leaca uaighe duit iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ar do shon. Cosnaíonn ceadúnas €246.

Iarratais ar Leaca Uaighe Treoirlínte (27582 C)

Iarratas Treoirlínte do Reilig Bhaile an Phléimeannaigh (27582 B)

Iarratas ar Bhád a Fheistiú i gCuan Fhine Gall (27582 N)

 

Luaithreach a adhlacadh

Is féidir luaithreach a adhlacadh sna háiteanna seo a leanas:

 • seomraí créamtha  (Reiligí St. Fintan's, Fhine Gall agus Bhaile an Phléimeannaigh amháin)
 • láthair uaighe nua
 • láthair uaighe atá ann cheana

Ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn sula ndéantar luaithreach a adhlacadh.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Cosnaíonn láthair créamtha i bhFine Gall agus i St. Fintan's €624.25.
Seo a leanas na costais a bhaineann le Balla Colmlainne /Cuasáin Luaithreach i Reilig Bhaile an Phléimeannaigh;

Catagóir

 

Costas le CBL

Balla Colmlainne /Cuasáin Luaithreach

Cineál A (1 síothal mór nó 2 shíothal bheaga)

Cineál B (1 síothal mór nó 4 shíothal bheaga)

Cineál C (1 síothal mór nó 8 shíothal bheaga)

 

€1,000 + 13.5% = €1,135.00

€1,800 + 13.5% = €2,043.00

€2,500 + 13.5% = €2,837.50

Cosnaíonn sé €338.25 luaithreach a adhlacadh in uaigh atá ann cheana.

Úinéireacht a aistriú

Is féidir leat úinéireacht láithreach a aistriú chuig garghaol, le toiliú. Nó is féidir leat an láthair a dhíol linne, Comhairle Contae Fhine Gall. Ní féidir leat an láthair a dhíol le haon duine eile. €307.50 an costas a bhaineann le húinéireacht a aistriú.
Aistriú Úinéireachta Spáis Uaighe (27582 H)Aistriú Úinéireachta Spáis Uaighe (27582 H)Aistriú Úinéireachta Spáis Uaighe (27582 H)Aistriú Úinéireachta Spáis Uaighe (27582 H)Aistriú Úinéireachta Spáis Uaighe (27582 H)

 

Tochailtí Tástála

Mura bhfuil tú cinnte faoi líon na hadhlacthaí i láthair de do chuid, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar thochailt tástála, agus is muide a dhéanann na tochailtí.  Cuirimid na torthaí in iúl duit agus inseoimid duit cibé ar féidir tuilleadh adhlacthaí a dhéanamh ann nó murar féidir. €676.50 an costas a bhaineann le tochailt tástála.
Foirm Iarratais agus Treoirlínte maidir le Tochailt Tástála

Dí-adhlacadh

Déantar dí-adhlacadh i ngéarchúinsí agus sin amháin, mar iad seo a leanas:

 • ar chúiseanna teaghlaigh
 • ar mhaithe le sláinte phoiblí
 • orduithe ón gcúirt mar chuid de scrúdú coiriúil

Tugtar meas cóir don té atá básaithe agus d'iarsmaí eile atá adhlactha sa reilig. Déantar príobháideacht an duine atá básaithe, an teaghlaigh agus a gcairde a chosaint. €922.50 an costas a bhaineann le dí-adhlacadh. Ní ghearrtar costas ar dhí-adhlacadh a dhéantar mar gheall ar ordú cúirte.

Iarratas ar Cheadúnas Dí-Adhlactha (27582 D)

 

Láthair uaighe a cheannach

Ní féidir láthair uaighe shingil a cheannach ach amháin i ndiaidh do dhuine bás a fháil. Tá spás i láthair uaighe shingil le haghaidh suas le 3 adhlacadh de ghnáth. Ní féidir láthair a cheannach sula bhfaighidh duine bás agus ní féidir níos mó ná ceann amháin a cheannach.

 Tá na reiligí seo a leanas in úsáid agus láithreacha ar fáil iontu le ceannach:

 • Ard Ló
 • Baile Donnagáin
 • Baile Ghrífín
 • Baile Bachaille
 • Baile Mhic Dhoinn
 • Baile an Ridire
 • Baile Scadán
 • Domhnach Bat
 • Fine Gall
 • Baile an Phléimeannaigh
 • Baile Gháire
 • An Choill Naofa
 • Mullach Eadrad
 • Baile an Rólaigh
 • St. Fintan's (Cill Fhionntain)
 • An Ghreallach
 • An Aill
 • Baile an Bhaspailigh
 • Baile an Fhaoitigh

 Ta na reiligí seo a leanas lán agus níl aon láthair ar fáil le ceannach:

 • Baile Brigín
 • Chapelmidway
 • Inis Pádraig
 • Ceann Iúir
 • Cill Bharróg
 • Cill Fhéich
 • Cill Lasra
 • Cionn Sáile (San Nioclás)
 • Mullach Íde
 • An tSeanmhanistir (Binn Éadair)
 • Old Portmarnock
 • Baile Phármar (An Seanbhaile)
 • Port Reachrann
 • St. Mobhi
 • St. Margarets
 • The Tower (Lusca)
 • An Barda

Sonraí Teagmhála

Reilig St. Fintan’s: (01) 839 3877
Reilig Fhine Gall agus Bhaile Ghrífín: 086 4183787
Gach reilig eile: (01) 890 4449
Rphost: [email protected]

 

Cemetery Masses 2019

Schedule of Masses/Prayers in Fingal Cemeteries 2019

 

 

Schedule of Masses/Prayers in Fingal Cemeteries 2019

 

Month

Day

Date

Time

Cemetery

Mass/Prayers

May/June 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday

19th May

4.00 P.M.

Kilbarrack

Prayers

 

Sunday

09th June

12.00 P.M.

St Fintan’s

Mass

 

Sunday

09th June

2.30 P.M

Holmpatrick

Prayers

 

Sunday

09th June

4.00 P.M.

Baldungan

Prayers

 

Sunday

16th June

2.30 P.M.

Ardla

Prayers

 

Sunday

16th June

4.00 P.M.

Milverton

Prayers

 

Sunday

16th June

3.00 P.M.

Mulhuddart

Mass

 

Sunday

16th June

1.45 P.M.

Malahide

Prayers

 

Sunday

16th June

4.00 P.M.

Balrothery

Prayers

 

Sunday

16th June

12.00 P.M.

Fingal

Mass

 

Sunday

23rd June

3.00 P.M.

Whitestown

Prayers

 

Sunday

23rd June

6.00 P.M.

Kenure

Prayers

 

Saturday

29th June

8.00 P.M.

St Margarets

Prayers

 

Sunday

30th June

4.00 P.M.

Westpalstown

Prayers

 

 

 

 

 

 

July 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday

07th July

12.00 P.M.

The Ward

Prayers

 

Sunday

07th July

12.00 P.M.

Balgriffin

Mass

 

Sunday

07th July

4.00 P.M.

Lusk

Mass

 

Sunday

07th July

2.30 P.M.

Kilossary

Prayers

 

Sunday

07th  July

3.30 P.M.

Rolestown

Mass

 

Sunday

21st July

3.30 P.M.

Donabate

Mass

 

Sunday

21st  July

4.00 P.M.

Palmerstown

Prayers

 

Sunday

21st  July

4.00 P.M.

Balbriggan

Mass

 

Sunday

21st  July

7.00 P.M.

Clonmethan

Prayers

 

Sunday

28th  July

3.00 P.M.

Ballymadun

Prayers

 

 

 

 

 

 

August 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday

03rd  August

8.00 P.M.

Chaplemidway

Prayers

 

Sunday

04th August

12.00 P.M.

Kileek

Prayers

 

Sunday

04th August

6.30 P.M.

Grallagh

Prayers

 

Sunday

11th August

4.00 P.M.

Balscadden/Flemington

Mass

 

Thursday

15th August

8.00 P.M.

Garristown

Prayers

 

Thursday

15th August

6:45 P.M

Ballyboughal

Prayers

 

 

 

 

 

 

September 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday

01st  September

7.15 P.M.

Naul

Prayers

 

 

 

 

 

 

October 2019

 

 

 

 

 

 

Sunday

06th October

4:00 P.M.

Hollywood

Prayers