Comhairliúchán Éire Ildánach Fhine Gall

"Comhrá Ildánach" Fhine Gall

 

 

 

Le linn thréimhse Chlár Fhine Gall Ildánach, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh comhrá leanúnach maidir le cruthaitheacht i bhFine Gall a éascú i measc an phobail, cleachtóirí cruthaitheacha agus thar réimse leathan páirtithe leasmhara sna hearnálacha ealaíon, cultúir, oidhreachta, spóirt, STEM agus gnó. Trí mheán na scannánaíochta, déanfar na comhráite éagsúla maidir le cruthaitheacht i bhFine Gall a thaifeadadh agus a roinnt ar líne agus i gcumarsáid le páirtithe leasmhara le linn an chláir cúig bliana. Cruthóidh sé sin stór digiteach de chultúr cruthaitheach dinimiciúil agus uathúil Fhine Gall, cultúr atá ag fás, agus léireoidh sé tuairimí an réimse leathan daoine a bhfuil baint acu lenár gcomhrá ildánach.

 

PRÓISIS CHOMHAIRLIÚCHÁIN

Seisiún Eolais Poiblí - Óstán Carlton, Aerfort Bhaile Átha Cliath, an 24 Aibreán 2017

Cuireadh tús leis an bpróiseas comhairliúcháin i mí Aibreáin le Seisiún Eolais Poiblí a ndearnadh taifeadadh air agus is féidir féachaint air sin tríd na trí nasc ar an leathanach seo.

  • Éire Ildánach - Dearcadh Náisiúnta - Cainteoir: Michael O’Reilly ( féach nasc thuas)
  • Éire Ildánach - Dearcadh Fhine Gall - Cainteoirí: Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Darragh Butler & Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, Paul Reid (nasc) (https://youtu.be/RPYiEb9K6Ok)
  • Seisiún Eolais Poiblí Éire Ildánach - Aiseolas ón bPobal (https://youtu.be/G9dMkatsN0k)

 

CONAS DO THUAIRIM A CHUR IN IÚL?

Beidh cineálacha eile comhairliúcháin ar siúl amach anseo, ach tá ár bhfoireann ar fáil le héisteacht le do chuid smaointe más mian leat do thuairimí a chur in iúl.  Seol ríomhphost chugainn ag [email protected] le “Comhairliúchán Éire Ildánach Fhine Gall” i líne an ábhair.