Fíricí agus Figiúirí Fhine Gall

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi do cheantar áitiúil i bhFine Gall?

Leabhrán Do Chomhairle - Do Chuid Seirbhísí


Is é is aidhm leis an leabhrán Bileog Do Chomhairle - Do Chuid Seirbhísí ná saoránaigh a chur ar an eolas faoin obair atá ar bun ag a gcomhairle áitiúil, cé as a dtagann maoiniú, agus céard air a gcaitear é.  Is féidir leat an leabhrán a íoslódáil i mBéarla agus i nGaeilge thíos.

 

Do Chomhairle - Do Chuid Seirbhísí  Béarla Your Council Your Services English

Do Chomhaile - Do Chuid Seirbhísí Gaeilge  Your Council Your Services Irish 

Féach ar an ngearrfhíseán beochana thíos ina bhfuil roinnt dár gcuid staitisticí tábhachtacha.

 

Your Council Your Services Animation Still

Sonraí Oscailte Fhine Gall  

Chruthaíomar Sonraí Oscailte Fhine Gall chun cur ar chumas saoránaigh teacht ar shonraí a bhaineann le Fine Gall agus le heagraíochtaí eile san earnáil phoiblí. Bainimid leas as Mol Sonraí Fhine Gall chun an t-eolas agus na staitisticí a léiriú.

Tá teacht saor in aisce ar an eolas seo, de réir cheadúnas ginearálta an PSI. Maidir le sonraí foilsithe a úsáid, tá sé sin faoi réir reachtaíocht Cosaint Sonraí.

 

Is féidir leat súil a chaitheamh ar na tacair sonraí reatha trí chuairt a thabhairt ar Shonraí Oscailte Fhine Gall.

Láithreán Gréasáin: data.fingal.ie

Nó lean sinn ar:

Twitter @FingalOpenData

Mol Sonraí Fhine Gall

Ligeann Mol Sonraí Fhine Gall d'eagraíochtaí a bhfuil sonraí áisiúla acu sonraí riaracháin anaithnide agus staitisticí oifigiúla a roinnt agus a fhoilsiú. Féadfaidh baill den phobal an Mol a úsáid chun na sonraí seo a fheiceáil ar léarscáileanna agus a chur in oiriúint dá réimsí spéise féin. 

 

lean sinn ar;

Twitter @Fingal_Data_Hub

facebook.com/fingaldatahub

Pinterest.com/fingaldata