Toghcháin Áitiúla 2019

Beidh na Toghcháin Áitiúla ar siúl ar Dé hAoine 24 Bealtaine 2019

Beidh an Toghcháin Áitiúla 2019 de bhun ailt 26 (2) den Acht um Rialtas Áitiúil 2001 ar siúl ar 24 Bealtaine 2019. Beidh na staisiúin vótála ar oscailt ó 7.00am go dtí 10.00pm.  

 

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin Teorann maidir le Toghcheantair in 2018. Mar thoradh rinneadh athruithe i dteorainneacha toghcheantair Chomhairle Contae Fhine Gall. Anois tá seacht Toghcheantair Aitiúil ag Comhairle Contae Fhine Gall mar seo a leanas:

 

Toghcheantar Áitiúil

Líon na gComhairleoirí

Baile Brigín

5

An Ros-Lusca

5

Sord

7

Binn Éadair-Mullach Íde

7

Baile an Bhlainséir-Mullach Eadrad

5

Caisleán Cnucha

6

Ongar

5

Iomlán

40

Amharcóir Ar Líne

Is féidir sonraí maidir le do Thogcheantar Áitiúil a a fheiceáil ar an amharcóir ar líne. Anseo gheobhaidh tú sonraí faoi dhaonra do Thogcheantar Áitiúil, líon na gComhairleoirí i do Thogcheantar Áitiúil chomh maith leis an stáisiún vótála ag a mbeidh tú ag vótáil sna Toghcháin Áitiúla ar 24 Bealtaine 2019. Tá an t-amharcóir ar líne le fáil anseo: 

Amnarcóir Ar Líne

 

Seiceáil an clár

Is féidir leat cinnte a dhéanamh an bhfuil tú cláraithe chun vótála ag  Seiceáil an Clár 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chun bheith ar an bhforlíonadh do chlár na dtoghthóirí ná 7 Bealtaine 2019.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais ar vótáil agus toghcháin le feiceáil ag Eolas maidir le Vótáil agus Toghcháin  

 

Conas bheith i d’iarrthóir sna Toghcháin Áitiúla

 

Má tá suim agat bheith i d’iarrthóir sna Toghcháin Aitiúla, ta an t-eolas agus na foirmeacha ábhartha le feiceáil ag an nasc seo nó is féidir glao gutháin a chur ar 01 – 890 5992 nó cuir ríomhphost chuig [email protected]  

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

 

Liosta d'Iarrthóirí Toghcháin Áitiúla 2019

Iarrthóirí Toghcháin Áitiúla 2019