Liostú Maoine Tráchtála

Is éard atá i Liostú Maoine Tráchtála ná cnuasach den spás miondíola, oifige agus tionsclaíochta atá ar fáil i bhFine Gall.

 

Sord

 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 06/06/2014
 • Láthair: K25, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Mórspás oifige ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 484.38 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2: €13.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

Sord

 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 06/06/2014
 • Láthair: K1, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Spás beag oifige ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 279.86 tr2
 • Praghas an m2. nó an tr2: €13.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

Sord

 

 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 09/05/2014
 • Láthair: K5, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Mórspás oifige ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 430.56 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €13.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

 

Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 09/05/2014
 • Láthair: K7, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Mórspás oifige ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 430.56 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2: €13.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 09/05/2014
 • Láthair: K13, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Spás beag oifige ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 226.04 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €15.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 09/05/2014
 • Láthair: J1, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath,
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Spás Tionsclaíochta éadrom ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 1364.86 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €9.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 09/05/2014
 • Láthair: J3, Ionad Fiontar Dhraighneáin, Páirc Fiontraíochta Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Spás Tionsclaíochta éadrom ar fáil in Ionad Fiontar Dhraighneáin
 • Méid: 1754.52 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €9.00 an tr2
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.drinanenterprisecentre.ie
 • Teileafón: 01 8928000

  Baile Brigín  

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 31/05/2013
 • Láthair: Aonad 17, Ionad Fiontar BEaT, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Stiofáin, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos 
 • Cur síos: Aonad oiriúnach mar oifig bheag/trádstóras beag. A dhoras rochtana féin aige. Úsáid seomraí cruinnithe.
 • Méid: 295 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Praghas ach é a iarraidh 
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.beat.ie
 • Teileafón : 01-8020400

Baile Brigín

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 31/05/2013
 • Láthair: Aonad 12D, Ionad Fiontar BEaT, Eastát Tionsclaíochta Bhaile Stiofáin, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Spás préimhe oifige agus úsáid seomraí cruinnithe.
 • Méid: 300 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Praghas ach é a iarraidh
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.beat.ie
 • Teileafón : 01-8020400

 Baile Bhlainséir 

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonaid 15 & 16, Plás 256, Páirc Chorparáideach Bhaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
 • Díol/Léas: 3,207- 1,345 tr2
 • Cur síos: 2 aonad ar fáil ar léas i bPáirc Chorparáideach Bhaile Bhlainséir. 
 • Ardsonraíocht tríd síos. Ar fáil astu féin nó le chéile. Luach den scoth á thairiscint.
 • Méid: 3,207 - 1,345 tr2 
 • Praghas an m2  nó an tr2 : €15.80 an tr2
 • Páirceáil: 1: 323 tr2 
 • Ríomhphost: [email protected] 
 • Láithreán Gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Teileafón : 01-673 1613

 Cluain Sceach 

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonad 18, Bloc 5, Páirc Ghnó Tholláin an Chalafoirt, Páirc Ghnó & Theicneolaíochta Chluain Sceach, Baile Átha Cliath 17 
 • Díol/Léas: Ar díol nó le ligean ar cíos
 • Cur síos: Svuíteanna oifige lena ndoras féin, iad críochnaithe le hardsonraíocht, gar don M1, Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath agus Lár na Cathrach.
 • Méid: 915 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2: An praghas díola ach é a iarraidh/ Cíos €15,000 per annum 
 • Páirceáil: 2 spás ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Teileafón : 01-673 1600

Seantrabh


 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Páirc Ghnó Aerfort Bhaile Átha Cliath, Bóthar Sord, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Forbairt nua de 38 aonad oifige lena ndoras féin i bhforbairt d’úsáid mheasctha a bhfuil láthair fheiceálach aici ar Bhóthar Sord gar don aerfort. Is féidir aonaid a chur le chéile chun cóiríocht níos mó a chur ar fáil.
 • Méid: 423 - 1,074 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €18 an tr2
 • Páirceáil: 1: 375 tr2
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Teileafón: 01-673 1643

Seantrabh

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Páirc Omni, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Svuíteanna oifige nuathógtha, féinchuimsitheacha, le doras dá gcuid féin lonnaithe laistigh d’Ionad Siopadóireachta Pháirc Omni. An t-aonad deireanach atá fanta. Téigh i bpáirt le háititheoirí mar National Instruments Ireland agus St. Michael's House.
 • Méid: 3, 450 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €18 an tr2
 • Páirceáil: 1 : 323 tr2
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán Gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Teileafón : 01-6731665

 

Seantrabh

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Páirc Ghnó Aerfort Bhaile Átha Cliath, Bóthar Sord, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Forbairt nua de 38 aonad oifige lena ndoras féin i bhforbairt d’úsáid mheasctha a bhfuil láthair fheiceálach aici ar Bhóthar Sord gar don aerfort. Is féidir aonaid a chur le chéile chun cóiríocht níos mó a chur ar fáil. 
 • Méid: 1,074-432 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €18 an tr2
 • Páirceáil: 1: 375 tr2
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Teileafón : 01-673 1643

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Páirc Fiontraíochta Sord, Bóthar Fhaoldroma, Draighneán, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Ar díol
 • Cur síos: Aonaid oifige nua lena ndoras féin, críochnaithe go sonraíocht ard. Tá gach aonad scoilte thar dhá urlár.
 • Méid: 990- 30,715 tr2 
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Ar iarratas
 • Páirceáil: 1: 323tr2
 • Ríomhphost : [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01 673 1613

 Sord

 
 • An Dáta a Cuireadh leis é: 29/05/2013
 • Láthair: Campas Gnó Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Oifigí lena ndoirse féin i gcampas gnó ardrathúil. Feistithe go hiomlán agus réidh le háitiú.
 • Méid: 150,000- 2,741 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Ar é a iarraidh
 • Páirceáil: Ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01-6731665

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonad 1, Campas Gnó Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Aonad lena dhoras féin, ionad téarnaimh ó thubaiste roimhe seo. Ar fáil láithreach.
 • Méid: 42,095 tr2 
 • Praghas an m2 nó an tr2: Ach é a iarraidh
 • Páirceáil: Ar fáil 
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01 673 1643

 Sord

 
 • An Dáta ar cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonad 5/6 D Campas Gnó Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Nua don mhargadh – svuít oifige lena doras féin leagtha amach idir plean oscailte agus seomraí oifige/cruinnithe araon.
 • Méid: 9,214 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €12 an tr2
 • Páirceáil: Ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01-6731665

 Sord

 
 • An Dáta ar Cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonad 160 Páirc Ghnó Thaobh an Aerfoirt, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath 
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos 
 • Cur síos: Maoin oifige nua-aimseartha, féinchuimsitheach, dhá stór, gar d’Aerfort Bhaile Átha Cliath agus don M50. Ar fáil láithreach ina iomláine nó ar bhonn urlár ar urlár. Ar na háititheoirí reatha áirítear: Fujitsu, NCR, Modus Media & Kellogg's. Urlár na talún ligthe ar cíos cheana. 
 • Méid: 4,122 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : €16 an tr2 
 • Páirceáil: 1: 305 tr2 
 • Ríomhphost: [email protected] 
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01 673 1643

 Sord

 
 • An Dáta ar Cuireadh leis an liosta é: 29/05/2013
 • Láthair: Aonad 5/6 H, Campas Gnó Sord, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Nua don mhargadh. Oifigí lena ndoras féin ar champas gnó ardrathúil. Feistithe go hiomlán agus réidh le háitiú.
 • Méid: 3,584 tr2 
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Ach é a iarraidh
 • Páirceáil: Ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected] 
 • Láithreán gréasáin: www.joneslanglasalle.ie
 • Sonraí Teileafóin: 01 673 1643

Mullach Eadrad 

 
 • An Dáta ar Cuireadh leis an liosta é: 31/05/2013
 • Láthair: Aonad C4, Ionad Fiontar Base, Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Aonad/trádstóras tionsclaíochta éadrom le haonad oifige féinchuimsitheach agus leithreas.
 • Méid: 1600 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2 : Praghas ach é a iarraidh
 • Páirceáil: Páirceáil ar fáil
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.base-centre.com
 • Sonraí Teileafóin: 01 8203020

 

Mullach Eadrad 

 
 • An Dáta ar Cuireadh leis an liosta é: 31/05/2013
 • Láthair: Aonad C5, Ionad Fiontar Base, Mullach Eadrad, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Oifig/trádstóras le leithreas
 • Méid: 400 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2: Praghas ar é a iarraidh
 • Páirceáil: 1 spás páirceála leithdháilte
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.base-centre.com
 • Sonraí Teileafóin: 01 8203020

Mullach Eadrad

 
 • An Dáta ar Cuireadh leis an liosta é: 31/05/2013
 • Láthair: Aonad C8, Ionad Fiontar Base, Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15
 • Díol/Léas: Le ligean ar cíos
 • Cur síos: Aonad ceardlainne/trádstórais le leithreas
 • Méid: 400 tr2
 • Praghas an m2 nó an tr2  : Praghas ach é a iarraidh
 • Páirceáil: 1 Spás páirceála leithdháilte
 • Ríomhphost: [email protected]
 • Láithreán gréasáin: www.base-centre.com
 • Teileafón : 01-8203020

Má tá suim agat in aon cheann de na maoine bain úsáid, le do thoil, as na sonraí teagmhála atá bainteach leis an aonad chun teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an ngníomhaire eastáit.

Ba chóir a thabhairt ar aird cé go ndearnamar gach iarracht teagmháil a dhéanamh leis na gníomhairí eastáit uile a fheidhmíonn i gceantar Fhine Gall, níl sonraí ar fáil ach i gcás na ndaoine sin a thug freagra orainn. 

Séanadh: Ní ghlacann Comhairle Contae Fhine Gall le dliteanas dleathach nó eile faoi aon mhíchruinneas, dearmad, míshonrú nó aon earráid eile cuma cén nádúr atá ann, Ní cuid ar bith d’aon chonradh an t-eolas seo agus is ar mhaithe le treoir amháin é.