Athmheasúnú déanta ar Réadmhaoin Tráchtála i gContae Fhine Gall

Tá athmheasúnú curtha i gcrích ar réadmhaoin tráchtála agus thionsclaíoch i gContae Fhine Gall. 

Tá an Oifig Luachála i mbun phróisis chun Deimhnithe Luachála Molta a eisiúint do lucht íoctha rátaí ar fad i gCeantar Riaracháin Chomhairle Chontae Fhine Gall, mar chuid den Phróiseas Athmheasúnaithe  sampla Sample PVC and Explanatory Letter. Mura bhfuil Deimhniú Luachála Molta faighte agat fós, ba chóir duit dul i dteagmháil go díreach leis an Oifig Luachála tríd an ríomhphost ag [email protected] nó trí ghlaoch a chur ar 01-8171033 nó ar LoCall: 1890 531 431.

Beidh an luacháil inrátaithe nua seo i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2020, agus beidh méid na Rátaí Bliantúla don bhliain 2020 agus do na blianta ina dhiaidh sin, bunaithe air sin.

Áireofar na Rátaí Bliantúla trí Luacháil Inrátaithe a mhéadú ar iolraitheoir ar a dtugtar an Ráta Bliantúil ar an Luacháil (ARV).

De réir cosúlachta, beidh ráta 0.191 ARV ann don bhliain 2020. Mar sin de, ba chóir duit do Luacháil Inrátaithe molta a mhéadú faoi 0.91 chun na Rátaí Bliantúla ar dócha a bheith agat don bhliain 2020 a ríomh.

Is féidir meastachán a dhéanamh ar na rátaí a bheidh le híoc agat don bhliain 2020 ach an luacháil a leagtar síos sa Deimhniú Luachála Molta a chur isteach san áireamhán thíos chun na rátaí táscacha a ríomh don bhliain seo chugainn, agus má chuireann tú isteach do bhille rátaí don bhliain 2019 chomh maith, beidh tú in ann aon difríochtaí sna suimeanna atá le híoc, a ríomh.

      

  

Cuir isteach an luachail molta ón deimhniú
Táscach ARV
0.191
Rátaí Táscacha 2020 0.00
Cuir isteach an Bille Rátaí don bhliain 2019
Difríocht 0.00

 

Ba chóir tabhairt faoi deara nach bhfuil san ARV ach uimhir tháscach agus go bhfuil sé bunaithe ar  luach iomlán na luachála molta d’Fhine Gall, de réir mar a ríomhtar agus mar a mholtar iad san Oifig Luachála agus is féidir go mbeidh siad fós le plé le linn dheireadh an phróisis athmheasúnaithe ag cruinniú bhuiséad na Comhairle 2020 atá le bheith ann i dtús mhí na Samhna i mbliana.

Tuilleadh Eolais

Ta tuilleadh eolais ar fáil faoin athmheasúnú ar shuíomh na hOifige Luachála www.valoff.ie

Is féidir ceisteanna ar leith a chur tríd an ríomhphost ag [email protected] nó trí ghlaoch a chur ar 01-817 1033 nó ar LoCall: 1 890 531 431

Clinicí Siúil Isteach

Reáchtálfar clinicí siúil isteach in Oifigí Chomhairle Chontae Fhine Gall ar Phríomhshráid Shoird agus ag Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir ar 25 agus 26 de Mhárta 2019 ón 9.30 a.m go dtí 4.30 gach lá. Tabharfar treoir ag an bhFailtiú agus ní gá coinne a dhéanamh. Beidh foireann na hOifige Luachála ansin le ceisteanna a fhreagairt faoi na Deimhnithe Luachála Molta a eisíodh le déanaí. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon tionchar ag an bpróiseas seo ar do Bhille Rátaí don bhliain 2019.