Deontais

Deontais Ardoideachais 

Más fíor go bhfuair tú deontas uainn i 2014/15 agus más mian leat an deontas do mhac léinn a athnuachan don bhliain acadúil 2015/16 de do chúrsa Fochéime ansin déan an fhoirm athnuachana a íoslódáil, a chomhlánú agus a chur chugainn sa phost mar aon le do chuid cáipéisí. Mura raibh deontas do mhac léinn agat i 2014/15 déan teagmháil, le do thoil, le www.studentfinance.ie 

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ag bun na bileoige seo ó Mheitheamh 2015. Tá an Scéim agus na Coinníollacha aistrithe go Gaeilge agus beidh leagan Gaeilge curtha in airde ar shuíomh gréasáin www.studentfinance.ie go gairid.

Ní mór an t-eolas uile ar liosta na gcáipéisí a chur isteach le do chuid foirmeacha. Cuirfear an t-iarratas ar ais chugat mura gcuireann tú na cáipéisí uile ar fáil.

Ní mór do mhic léinn torthaí scrúdaithe a chur isteach leis an iarratas, mar aon le fianaise dhoiciméadach faoi theacht isteach iomlán. Cuirfear foirmeacha a fhaightear gan an cháipéisíocht chuí a bheith leo ar ais go díreach chuig an mac léinn.

An dáta deiridh le hiarratais a bheith faighte ná an Aoine, 27ú Samhain, 2015. Déantar iarratais a mheas san ord ina dtagann siad isteach.

Ba chóir iarratais a sheoladh chuig:

Rannóg na nDeontas Ardoideachais,
Seirbhísí Corparáideacha,
Comhairle Contae Fhine Gall

Halla an Chontae
An Príomhshráid
Sord
Contae Átha Cliath

Déan Teagmháil Linn

Uaireanta oscailte: Línte Teileafóin/Cuntar Poiblí 9:30am go 12:30pm agus 2:00pm go 4:30pm Luan go hAoine
Ríomhphost: [email protected]
Teileafón: (01) 890 5991

Cáipéisíocht Ábhartha