Foghlaim Aosach

Cuirimid réimse ceardlanna foghlama d’aosaigh ar fáil in Fhine Gall 

Caisleán Bhrí Mhór –Tionscnamh Oiliúna Áitiúil

Caisleán Bhrí Mhór- (LTI) Bileog Eolais Spreagtha

 

Foghlaim Ar Líne

Táimid ag tairiscint na céadta cúrsaí foghlama ar líne ar réimse leathan ábhar, lena n-áirítear teangacha, trínár seirbhís leabharlainne. Díreach glac ballraíocht sa leabharlann agus déan na Cúrsaí Foghlama Ar Líne a sheiceáil.

Cartlanna & Staidéir Áitiúla

Tá Cartlann Chontae Fhine Gall ina stór le haghaidh grianghraif agus doiciméid, bailiúcháin phríobháideacha agus bailiúcháin atá deonta, a chuimsíonn amharcíomhánna agus stair liteartha Fhine Gall agus cheantar Bhaile Átha Cliath, tríd na blianta.

Déan Teagmháil Linn

Teileafón: (01) 870 4496
Ríomhphost: [email protected]

 

Clár Oideachais do Thionóntaí

Déanaimid cúrsaí ionduchtúcháin do thionóntaí nua a reáchtáil. Insíonn an cúrsa seo duit na freagrachtaí atá ort mar thionónta agus tugann sé eolas tábhachtach duit faoi do theach nua agus faoin bpobal ina bhfuil tú.

Déan Teagmháil Linn

Teileafón: (01) 890 5588

Cúrsa Scileanna Éigeandála Spóirt

Do dhaoine a bhíonn ag obair le clubanna, is bunchúrsa oiliúna é a thugann na scileanna duit chun déileáil le gortuithe d’imreoirí. Tabharfar an deis do dhaoine a chríochnaíonn an cúrsa 4 uair a chloig Fearas Scileanna Éigeandála a cheannach ar chostas íslithe €35

Táille an chúrsa: €20

Déan Teagmháil Linn

Pauline Gilsenan
Teileafón (01) 890 6256
Ríomhphost: [email protected]

 

----------------

Oiliúint Scileanna do Choiste Spóirt

Cur chuige iomlánaíoch chun coiste spóirt faoi oibrithe deonacha a eagrú agus a rith agus díríonn sé ar thrí phríomhréimse – róil bhaill an choiste, eagrú cruinnithe agus plean forbartha a chruthú don chumann. Ta an cúrsa seo ann do dhaoine a bhíonn ag obair le cumainn.

Táille an chúrsa: Saor in aisce

Déan Teagmháil Linn

Pauline Gilsenan
Teileafón (01) 890 6256
Ríomhphost: [email protected]

Cód Eitice

Cuireann sé cóitseálaithe agus ceannairí óige ar an eolas faoi dhea-chleachtas agus iad ag déileáil le páistí agus cuidíonn sé le timpeallacht páiste-lárnach a chur chun cinn

Táille an Chúrsa: €20

Déan Teagmháil Linn

Pauline Gilsenan
Teileafón (01) 890 6256
Ríomhphost: [email protected]