Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh i dTionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall?

Tá Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall ag iarraidh an oidhreacht shaibhir ainmneacha páirce agus an oidhreacht ghaolmhar atá inár dtírdhreacha a fhiosrú agus a chur i gcuntas. Tá ainm, nó bhí ainm roimhe seo, ar gach páirc i bhFine Gall agus ar fud na hÉireann. D’fhéadfadh ainmneacha a bheith bunaithe ar thopagrafaíocht na talún, nó úinéirí na talún, nó b’fhéidir go ndéanann siad cur síos ar chuspóir nó méid na páirce nó d’fhéadfaidís baint le himeacht éigin a thit amach sa pháirc. Insíonn na hainmneacha seo go leor dúinn nuair a chuirtear le chéile iad, faoi stair agus oidhreacht ár dtírdhreacha áitiúla. Tríd an tionscadal seo, cuirfimid tús leis an tasc a bhaineann le hainmneacha páirce Fhine Gall a chur i gcuntas, a anailísiú agus a fhoilsiú agus déanfaimid an tsócmhainn shárluachmhar oidhreachta cultúrtha seo a chosaint don ghlúin amach anseo.

Grianghraf: Cnoc Crochta, Barr na gCaorach, na Sceirí

Fingal Fieldnames Project Hanging Hill 

Thit Céim I den tionscadail amach in 2018 agus leag sé bunchloch dhaingean faoi ainmneacha páirce a bhailiú. Fostaíodh Abarta Heritage chun oiliúint a chur ar ghrúpaí ar fud an Chontae, Cumann Staire na Sceirí, Cumann Staire Bhaile Brigín agus Cheantar Bhaile Brigín, Cumann Staire Bhaile Gháire, Cumann Staire Bhaile Bachaille agus grúpaí ó Bhaile Átha Cliath 15 anuas ar dhaoine aonair ón Ros, Lusca, Faoldroim, Clochrán agus Baile an Rólaigh ina measc. Forbraíodh bileog thaifeadta suirbhé, bunachar sonraí agus lámhleabhar don tionscadal. Chuir oibrithe deonacha 213 ainm páirce, ar an iomlán, i gcuntas i rith Chéim 1 agus cuirfidh Céim II leis seo chun cuid dár n-oidhreacht a bhailiú atá i mbaol teitheadh uainn.

 

Tá fáilte mhór roimh oibrithe deonacha nua páirt a ghlacadh sa chéad chéim eile den tionscadal spreagúil seo. Tá sé oscailte d'aon duine atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi oidhreacht Fhine Gall agus an deis chun lámh a fháil agus cur le taifeadadh píosa ríthábhachtach d'oidhreacht neamh-inláimhsithe sula gcailltear é.   

Lámhleabhar         Fingal Fieldnames Booklet  Fingal Fieldnames Booklet

 

Bileog Thaifeadta Suirbhé       Fingal Fieldnames Survey recording sheet

                                   

An Tionscadal ar an Nuacht https://www.rte.ie/news/nuacht/2019/0730/1066115-ainmneacha-pairceanna-a-mbailiu-i-bhfine-gall/      https://twitter.com/i/status/1156588430786277382                                                                   

 Sories from the Fields - Seachtain Oidhreachta

Tá fáilte roimh chách freastal ar imeacht le linn Seachtain Oidhreachta sa Strand Bar An Ros, 17 Lúnasa 7pm  
Bígí linn le haghaidh oíche de scéalta agus béaloidis faoi ainmneacha agus tírdhreach Fhine Gall. Tá ócáid ​​neamhfhoirmiúil á reáchtáil ag Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall atá oscailte do chách chun scéalta faoinár n-oidhreacht a roinnt. Ag an oíche scéalaíochta seo roinnfimid scéalta faoi pháirceanna ar fud Fhine Gall atá nasctha le Collier the Robber, Naomh Mobhi agus Oliver Cromwell, i measc rudaí eile. Tá fáilte roimh aon duine teacht agus a gcuid scéalta féin a roinnt nó éisteacht leo. Is ócáid ​​neamhfhoirmiúil í seo i suíomh suaimhneach The Strand Bar in Rush.  https://www.heritageweek.ie/whats-on/event/stories-from-the-fields-of-fingal

 Chun tuilleadh eolais a fháil faoin ócáid sin agus an tionscadal, déan teagmháil le do thoil leis an Dr Conor Ryan, Abarta Heritage ([email protected])

Más mian leat páirt a ghlacadh i dTionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall, déan teagmháil, le do thoil, le:

Christine Baker, Seandálaí Pobail