Ceantair chaomhantais

Is ionann Limistéir Caomhantais Ailtireachta (ACAnna) agus limistéir ag a bhfuil luach speisialta ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta, teicniúil, nó limistéir atá tábhachtach do thimpeallacht struchtúir chosanta. Áirítear leo aon rud ó lár baile nó sraith tithe go struchtúir a bhaineann le foirgneamh ar leith cosúil le teach tuaithe nó muileann. Sanntar ACAnna faoi Phlean Forbartha Fhine Gall. 

Limistéir Caomhantais Ailtireachta (ACAnna) Fhine Gall

 Is iad na ACAnna i bhFine Gall:

Leagtar amach teorainneacha gach Limistéir Caomhantais Ailtireachta ar na léarscáileanna.

Obair Thógála i Limistéar Caomhantais Ailtireachta

Teastaíonn cead pleanála ó aon oibreacha a mbeadh tionchar acu ar shaintréith Limistéar Caomhantais Ailtireachta, fiú oibreacha a bheadh díolmhaithe ó chead pleanála de ghnáth. Oibreacha a bhíonn anseo go háirithe a mbíonn tionchar acu ar chuma sheachtrach struchtúr, cosúil le hathruithe ar ábhar dín, ar fhuinneoga, ar bhallaí teorann, nó tógáil gnéithe nua cosúil le póirsí nó sínte. Tugtar nótaí treoracha chun obair a dhéanamh i Limistéar Caomhantais Ailtireachta thíos.

Treoir d’Oibreacha i Limistéar Caomhantais Ailtireachta.

Ráitis Saintréithe

Tá Ráitis Saintréithe á gcur ar fáil chomh maith do gach Limistéar Caomhantais Ailtireachta a thugann treoir níos mionsonraithe ar oibreacha. Tugtar na Ráitis Saintréithe a críochnaíodh go dtí seo thíos.

Nasc le gach Ráiteas Saintréithe

Ba cheart duit dul i gcomhairle le do Phleanálaí Ceantair nó le hOifigeach Caomhantais Fhine Gall má bhíonn aon amhras ann maidir lena bhfuil nó nach bhfuil cead pleanála ag teastáil.

Déan teagmháil le hOifigeach Caomhantais Fhine Gall
[email protected] nó ar an bhfón (01) 8906709

Déan teagmháil leis an bPleanálaí Ceantair
[email protected] nó ar an bhfón (01) 8905541 (Sord), (01) 8708431 (Baile Bhlainséir)