An dteastaíonn Cead Pleanála uait?

Faigh amach anseo cé na hoibreacha a dteastaíonn cead pleanála uathu, agus cé acu nach dteastaíonn. 

Go ginearálta, caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar chead pleanála le haghaidh aon fhorbairt talún nó réadmhaoine. Cad atá i gceist againn le forbairt? Áirítear leis sin tógáil, scartáil, nó athruithe ar thalamh nó ar fhoirgnimh, agus athrú ábhartha (i.e. suntasach) ar úsáid talún nó foirgneamh. Mar sin féin, bheadh roinnt oibreacha nach dteastaíonn cead pleanála uathu agus glaoitear forbairt dhíolmhaithe orthu sin.

Má cheapann tú go dteastaíonn cead pleanála uait agus go bhfuil fonn ort labhairt le pleanálaí faoi iarratas a dhéanamh féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chruinniú réamhphleanála. 

Forbairt Dhíolmhaithe

Is forbairt dhíolmhaithe iad roinnt forbairtí beaga, agus ní theastaíonn cead pleanála uathu, agus tugaimid eolas fúthu sin sna doiciméid seo a leanas:bileog faoi obair timpeall an tí, bileog talmhaíochta agus bileog don lucht gnó. Cuimhin, má tá do réadmhaoin i Limistéar Caomhantais Ailtireachta, in Ordú Limistéar Taitneamhachta Speisialta, nó más Struchtúr Cosanta/Foirgneamh Liostaithe é níl feidhm ag na díolúintí sin.

Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil díolúine ag d’fhorbairt. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dhoiciméad uainne, ar a dtugtar Deimhniú maidir le Díolúine, ina ndeimhnítear an gcaithfidh tú cur isteach ar chead pleanála. Is féidir é sin a dhéanamh ach an fhoirm thíos a líonadh isteach agus í a sheoladh chugainn in éineacht leis an liosta doiciméad agus an táille.

Comhairliúchán réamhphleanála

Más mian leatsa nó le d’ailtire labhairt le pleanálaí sula ndéanann tú iarratas pleanála féadfaidh tú comhairliúchán réamhphleanála a iarraidh leis an bpleanálaí ceantair. Is féidir é sin a dhéanamh ach dul i dteagmháil linn i scríbhinn agus na sonraí seo a leanas a sheoladh isteach chugainn:

  • Ainm agus seoladh
  • Sonraí teagmhála
  • Seoladh an láithreáin
  • Léarscáil de shuíomh an láithreáin ar scála 1:2500
  • Meastachán ar mhéid an láithreáin
  • Leas dlíthiúil sa láithreán
  • Cur síos ar an bhforbairt atá beartaithe

Coinnímid taifead den chruinniú sin, agus nuair a sheolann tú isteach d’iarratas pleanála cuirimid le do chomhad é. 

Déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála

Ríomhphost:          [email protected]
Fón: (01)8905541 (Sord)
                    (01)8708431 (Baile Bhlainséir)

Tabhair cuairt ar ár gcuntair pleanála:

Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine: 9.30am go 4.30pm

Na hOifigí Cathartha, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 9.30am go 4.30pm

An seoladh poist le haghaidh iarratais phleanála: (de réir ceantair)
Limistéar Thuaidh Chontae Fhine Gall:

An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

BÁC15 agus na ceantair máguaird, agus gach ceantar siar ón N2:

An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
Na hOifigí Cathartha
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15