Déan achomharc in aghaidh cinneadh pleanála

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála mura bhfuil tú sásta le cinneadh pleanála, nó leis na coinníollacha a ghabhann le cinneadh pleanála.

Incháilitheacht

Is féidir leis an iarratasóir nó le duine ar bith a thug tuairim / a rinne aighneacht maidir leis an gcéad iarratas pleanála achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh pleanála.

Tabhair faoi deara:

  • Is féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh laistigh de cheithre seachtaine ó dháta an chinnidh phleanála seiceáil na dátaí anseo
  • Labhair linn ag (01) 8905753 má chaill tú an litir admhála a fuair tú le do thuairim / aighneacht toisc go dteastóidh sí sin uait chun achomharc a dhéanamh.
  • Seicliosta don Bhord Pleanála

Murar chuir tú tuairim isteach ach gur mhaith leat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh.

Is féidir leat é sin a dhéanamh sna cásanna atá leagtha amach anseo
Treoirlínte maidir le cead a fháil achomharc a dhéanamh

Murar Agóideoir ó Thús Thú ach go bhfuil tú ag iarraidh Achomharc a dhéanamh chuig an mBord

Is féidir leat é sin a dhéanamh i gcásanna áirithe
Treoirlínte maidir le cead a fháil achomharc a dhéanamh

Féadfaidh tú d’achomharc a sheoladh chuig an mBord Pleanála ag

An Bord Pleanála
64 Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1