Teastais rochtana do dhaoine faoi mhíchumas

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Theastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas do roinnt foirgnimh nua.

 

Socruithe na Nollag 2017 maidir le hIarratais a Thaisceadh

Cad is Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas ann?

Léiríonn teastas rochtana do dhaoine faoi mhíchumas go bhfuil dóthain forála déanta agat do dhaoine faoi mhíchumas trí chloí le Cuid M de na Rialacháin Tógála 1997-2010.

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar theastas rochtana do dhaoine faoi mhíchumasdo gach foirgneamh nua (lena n-áirítear árasáin, ach ní tithe).  Féadfaidh tú Ceisteanna Coitianta na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a sheiceáil i gcomhair tuilleadh faisnéise.

Conas iarratas a dhéanamh

Íoslódáil foirm iarratais an teastais rochtana do dhaoine faoi mhíchumas agus seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:

An Rannán um Rialú Tógála, An Rannóg Pleanála
Comhairle Contae Fhine Gall
Bosca Poist 174
An Phríomhshráid
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath

Féadfaidh tú d’iarratas a thabhairt isteach chuig an gCuntar Pleanála inár n-oifigí i Sord freisin. Bímid ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9.30am go 4.30pm.

An fhoirm iarratais a chomhlánú

D’fhonn iarratas bailí a dhéanamh ní mór duit:

 1. An foirgneamh nó na hoibreacha a aithint go soiléir agus cur síos a dhéanamh orthu
 2. An chaoi a gcloíonn an foirgneamh nó na hoibreacha le caighdeáin um rochtain mhíchumais a léiriú, trí dhóthain forála a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear:
 • bealach isteach chuig an bhfoirgneamh
 • rochtain ar an bhfoirgneamh
 • ciorclaíocht laistigh den fhoirgneamh
 • úsáid áiseanna laistigh den fhoirgneamh
 • seomraí leapa in óstáin agus i gcóiríocht lóistín eile
 • áiseanna sláintíochta
 • áiseanna lucht féachana
 • árasáin i bhfoirgneamh
 1. Dhá chóip díobh seo a leanas a chur isteach:
 • líníochtaí le scála, le plean suímh nó leagan amach, pleananna urláir, ingearchlónna agus traschlónna marcáilte go soiléir
 • tuairisc chomhlíonta mhionsonraithe
 1. An táille €800 in aghaidh an fhoirgnimh a íoc. Níl aon táille ar bhunscoil le ceathrar múinteoirí nó níos lú.

Ná déan dearmad

Bí cinnte go seolann tú d’fhógra tosaithe nó fógra 7 lá isteach sula dtosaíonn tú ar an obair.

Teagmháil

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 890 5542

Foirm an Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas
Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas Athbhreithnithe