Ceantar RAPID

Tá ceantar RAPID ainmnithe ag an rialtas amháin againn i mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.
Cliceáil le PDF de Léarscáil Cheantar RAPID Fhine Gall a íoslódáil.

Pleanáil Pobail
Is é an coiste forbartha áitiúil pobail an príomh-mheán le haghaidh pleanáil áitiúil agus pobail i bhFine Gall.

Comhoibrigh le bheith nuálach
Is tionscnamh comhpháirtíochta é Malartán Foghlama Fhine Gall le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir. Tugann an Malartán ardán le haghaidh réimse leathan gníomhairí, idir phoiblí agus phríobháideach, chathartha agus acadúil, le bheith ag obair le chéile le tabhairt faoi dhúshláin. Tá eolas agus líonraí forbartha ag an Malartán san Fhiontar Sóisialta, sna Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha, sa Rannpháirtíocht Chathartha, sa Nuálaíocht Shóisialta, i gceantair RAPID agus i réimsí eile den Fhorbairt Gheilleagrach agus Shóisialta.
Le haghaidh tuilleadh eolais ar Mhalartán Foghlama Fhine Gall agus ar Thaighde Pobalbhunaithe cliceáil: http://www.itb.ie/AboutITB/community.html

Cliceáil le teacht ar PDF ar Fhiontar Sóisialta agus Fiontraíocht an Mhalartáin Foghlama 2013
Cliceáil le teacht ar PDF ar Fhiontar Sóisialta agus Tionchar Sóisialta an Mhalartáin Foghlama

Tosaíocht cheantar RAPID
Tugann roinnt treoirlínte náisiúnta agus áitiúla tacaíocht bhreise do ghrúpaí/sheirbhísí/thionscnaimh atá lonnaithe i gceantair RAPID nó a fhreastalaíonn orthu.

Le haghaidh tuilleadh sonraí ar an gCeantar RAPID cuir ríomhphost chuig: [email protected]