Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn

An bhfuil cuimhní agat ón am a chuaigh thart, am atá ligthe i ndearmad nó ón am le deireanas? Tugann Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn deis duit dul siar ar bhóithrín na smaointe agus na cuimhní sin a roinnt, i bhfoirm scéil nó saothar ceardaíochta a chruthaigh tú féin.

Bhí Ócáid Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn 2015 le Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Mags Murray ar siúl ar an 28 Bealtaine agus díríodh é ar gach cónaitheoir sa chontae atá 55 bliana d’aois nó níos sine. Is é an chuid thábhachtach den ócáid seo an chaoi a spreagtar do chuimhne

 

 

 Bhí trí chatagóir ann:

A.  Dé-thoiseach (Pictiúr Péinteáilte, Colláis, Líníocht, Grianghraf, Monaiphrionta, Eitseáil, etc.)

B.  Trí-thoiseach (Ceardaíocht lena n-áirítear Adhmadóireacht, Ceirmeacht, Cloch, Cré-umha, Ceardaíocht Fabraice, Cniotáil, Bróidnéireacht, Cróise, Obair Phaistí, etc.)

C.  Gearrscéal (300 - 1500 focal) nó Filíocht

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Linda Ennis, Oifigeach Pobail Sinsearach ag na sonraí teagmhála seo thíos:

Sa phost:

Linda Ennis
Oifigeach Pobail Sinsearach
An tAonad Tionscadal
Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath 

Fón: (01) 8905567
Ríomhphost [email protected]

 

Duaiseanna Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn 2015

Bhí Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn Chomhairle Contae Fhine Gall ar siúl Déardaoin, an 28 Bealtaine 2015 in Óstán an Crowne Plaza, Baile Bhlainséir. Ceapadh an ócáid go sonrach dár bpobal atá ag dul in aois go gníomhach agus tá sí ag tarlú le linn na féile náisiúnta Bealtaine a bhaineann le cruthaitheacht a cheiliúradh agus sinn ag dul in aois. Tá foireann Oifigigh Forbartha Pobail Chomhairle Contae Fhine Gall ag obair go dlúth le go leor grúpaí agus eagraíochtaí nua do sheanóirí i bhFine Gall agus tá lúcháir orainn a fhógairt go bhfuil corradh is 80 iontráil faighte againn i mbliana.

San áireamh sa taispeántas bhí rogha iontach ceardaíochta agus scríbhneoireachta ó gach ceantar d’Fhine Gall, lena n-áirítear Baile Bhlainséir, Sord, Mullach Íde, Binn Éadair, Baile Dúill, Baile Brigín agus an Aill. Cé go raibh caighdeán na n-iontrálacha thar cionn, tá sé tábhachtach a chuimhneamh go leagtar béim an chomórtais ar an gCuimhne a spreagann an píosa ceardaíochta agus an gearrscéal. Is comórtas uathúil é seo ina leith seo agus spreagann sé iontrálacha ó réimse ilghnéitheach cumas ealaíne.

Is ábhar dóchais é an leibhéal seo díograise a fheiceáil ó dhaoine atá níos sine ná 55 bliana d’aois i bhFine Gall.  Sa bhailiúchán iontach seo tá cion suntasach do shaol agus do chultúr an Chontae seo. D’fhéadfaí an chomhroinnt scileanna idir cuid de na hiarrthóirí a dhéanamh arís i ngach ngné de ghníomhaíocht agus d’iarracht pobail ar fud cheantar Fhine Gall.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall den tuairim go bhfuil Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn Fhine Gall ar cheann de na hócáidí cultúrtha is tábhachtaí den bhliain.  Tá an t-imeacht seo ag cuidiú lena chinntiú go bhfuil traidisiún ceardaíochta agus scríbhneoireachta Fhine Gall á choinneáil agus á chaomhnú agus is tiomantas ríthábhachtach é do na hEalaíona agus don Chultúr sa Chontae.

Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Mags Murray: “Is cuid uathúil de chultúr Fhine Gall iad na healaíona, an cheardaíocht agus na scéalta atá ar taispeáint. Tá sé seo ar cheann de na hócáidí ina bhfuil cliché mar ‘is buaiteoir gach duine’ cuí.  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach uile dhuine agaibh as páirt a ghlacadh ann agus tá súil agam go leanfaidh sibh ar aghaidh ag déanamh amhlaidh amach anseo.”

 

Buaiteoirí 2015

An Chatagóir Dhé-thoiseach:

Buaiteoirí: Maud Keogh, an Seanbhaile

Ardmholadh:   Ann Stewart, Port Mearnóg

Ardmholadh: Eilish McCarthy, Port Mearnóg

An Chatagóir Thrí-thoiseach:

Buaiteoirí: Susan Anne Kirwan, Sord

Ardmholadh:    David Grundy, na Sceirí

Ardmholadh:   James Halligan, Baile Scadán

Catagóir na nGearrscéalta:

Buaiteoirí: Cecil Allen, Mullach Íde

Ardmholadh:   Mary Devine, Mullach Eadrad

Ardmholadh:   Bridie O Reilly, Baile Brigín