Cumainn Áitritheoirí

Cumainn Áitritheoirí

An mian leat grúpa nua áitritheoirí a chur ar bun?

  • Is féidir linn oiliúint i Scileanna Coiste a chur ar fáil.
  • Is féidir linn cuidiú le do ghrúpa cláir gníomhaíochta a fhorbairt.
  • Is féidir linn eolas ar mhaoiniú a chur ar fáil.
  • Is féidir linn socrú a dhéanamh do do chumann áitritheoirí bualadh le hOifigigh Comhairle agus le hIonadaithe Tofa le saincheisteanna i do cheantar a phlé.
  • Is féidir linn cuidiú le do ghrúpa taighde áitiúil a dhéanamh.

Tá Lámhleabhar Áitritheoirí curtha i dtoll a chéile againn a d’fhéadfadh bheith ina chuidiú do do ghrúpa tuiscint shoiléir a fhorbairt ar a ról agus ar a fhreagracht agus é ag glacadh lena fhreagracht ionadaíocht a dhéanamh ar eastát agus bheith ag obair i dtreo a thimpeallacht chónaithe a fheabhsú.

Chun cóip den lámhleabhar seo a íoslódáil lean an nasc le do thoil:

Lámhleabhar do Chumainn Áitritheoirí 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Forbartha Pobail. 

Fón: 01 8905080 nó Ríomhphost: [email protected]

Residents Associations

 Do you want to set up a new residents group? 

 

  • We can provide training in Committee Skills
  • We can help your group to develop programmes of action.
  • We can provide information on funding.
  • We can arrange for your residents association to meet with Council Officials and Public Representatives to discuss issues in your area.
  • We can assist your group to carry out local research

 We have produced a Residents Handbook which may help your group to develop a clear understanding of its role and responsibility when taking on the task of representing an estate and working towards improving its living environment.

 To download a copy of this handbook please follow the link:

 

Residents Association Handbook

 

Lámhleabhar Chumann na nÁitritheoirí

 

For more information please contact the Community Development Office. 

Tel: 01 8905080 or Email: [email protected]