Grúpa Pobail na Bliana 2015

An eol duit grúpa atá ag déanamh difir ina bpobal trína n-obair dheonach? Tugann Grúpa Pobail na Bliana deis duit eagraíocht dheonach a ainmniú a bhfuil daoine eile níos fearr as mar gheall ar a gcuid oibre gan staonadh agus iad a bheith ag tabhairt a gcuid ama go flaithiúil.

Táimid ag lorg ainmniúchán grúpaí atá ag obair go deonach sna réimsí seo a leanas:

  • Na hEalaíona, Cultúr & Oidhreacht
  • Forbairt Pobail
  • Áiseanna Pobail
  • An Comhshaol
  • Daoine Breacaosta
  • Eagraíochtaí Ionadaíocha
  • Spóirt & Áineas
  • An Óige

Is féidir grúpa a ainmniú faoi níos mó ná catagóir amháin ach na foirmeacha cuí a chomhlánú.

Is féidir le grúpa iad féin a ainmniú.

Le cóip den Fhoirm Ainmniúcháin/Nótaí Treorach agus Eolas ar Chatagóirí a fháil cliceáil ar an nasc le do thoil:

Grúpa Pobail na Bliana 2015

Má tá cóip chrua den phacáiste ainmniúcháin uait, déan teagmháil linn le do thoil.

Tá gach buaiteoir catagóire incháilithe le haghaidh Ghrúpa na Bliana, duais pobail fhoriomlán.

Déan Teagmháil Linn

Linda Ennis, Oifigeach Pobail Sinsearach

[email protected]

Fón: (01) 8905567