Oifigigh Pobail

Táimid go síoraí ag obair le pobail a fheabhsú trí réimse clár agus seirbhísí in ionad pobail cóngarach duit.

Tacaímid le réimse leathan tionscnaimh agus seirbhísí pobail ar fud Fhine Gall, trí bheith ag obair le grúpaí deonacha áitiúla agus le gníomhaireachtaí reachtúla. Is féidir leat Leabhrán Eolais Forbartha Pobail Fhine Gall   a léamh ina bhfuil na tacaíochtaí a thugaimid do ghrúpaí pobail áitiúla, ár n-obair in ionaid pobail, comhpháirtíochtaí le gníomhaireachtaí reachtúla agus le seirbhísí ar leith a thugaimid do dhaoine breacaosta, do bhaill de phobail eitneacha, do dhaoine óga agus do pháistí. Cuirimid comhairle ar fáil freisin daoibhse atá nua i gcomharsanacht nó a bhfuil smaoineamh agaibh faoi bhealach le do cheantar a fheabhsú nó a bhfuil fonn oraibh bheith i mbun obair dheonach.

Is féidir leat  Plean Straitéiseach na hOifige Forbartha Pobail 2010 - 2015 a léamh ina leagtar amach na spriocanna a bhfuilimid ag díriú orthu. 

Más mian leat páirt a ghlacadh in aon cheann dár dtionscnaimh, nó má tá aon mholtaí agat maidir leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil a fheabhsú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le haon duine dár n-oifigigh pobail, a bheidh sásta cuidiú leat.  

Pat Queenan

Príomhoifigeach Pobail
Ceantar - Fine Gall
Ríomhphost [email protected]
Fón (01) 8906729 

Eugene Moore

Oifigeach Pobail Sinsearach
Ceantar - Fine Gall Thoir & Fine Gall Thuaidh
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905085

Mick Dunne

Oifigeach Pobail
Ceantar - Fine Gall Thoir & Fine Gall Thuaidh
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8704488

Valerie McAllorum Byrne

Oifigeach Pobail
Ceantar - Fine Gall Thoir & Fine Gall Thuaidh
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905087

Linda Ennis

Oifigeach Pobail Sinsearach
An tAonad Tionscadal
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905567

Louise Edmonds

Oifigeach Pobail Sinsearach
Ceantar - Fine Gall Thiar agus Sord
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8704488 

Pat Lane

Oifigeach Pobail
Ceantar - Fine Gall Thiar agus Sord
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8906725 

Sinead Wiley

Oifigeach Pobail Sinsearach
Ceantar - Fine Gall Thoir Theas
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905105 

Ann Mulligan

Oifigeach Pobail
Ceantar - Fine Gall Thoir Theas
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905087 

Janet Ivers

Oifigeach Pobail Sinsearach
Ceantar - Baile Átha Cliath 15
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905086 

Rafe Costigan

Ceantar - Baile Átha Cliath 15
Oifigeach Pobail
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8708415