Scéim Léitheoireachta Folláine Fhine Gall

Cuidigh le himní a bhaint díot.  Má tá fadhbanna mothúchán nó teaghlaigh ag dul sa mhuileann ort... tá ábhair féinchabhrach ag do leabharlann áitiúil a d’fhéadfadh difear a dhéanamh.

Scéimeanna Leabharlainne

Scéim Léitheoireachta Folláine Fhine Gall - Cuidigh le himní a bhaint díot

Bíonn fadhbanna mothúchán nó síceolaíocha ag a lán daoine – ag an gcuid is mó b’fhéidir – ag am éigin le linn a saoil.  Tá a lán fianaise ann gur féidir leis a bheith an-úsáideach ábhair féinchabhrach a úsáid ag na hamanna sin.  
Cuireadh Scéim Léitheoireachta Folláine Fhine Gall ar bun le cuidiú leat teacht ar leabhair a thugann eolas agus tacaíocht dá leithéid.  
Tá níos mó eolais faoin tseirbhís seo thíos anseo:

Léitheoireacht fholláin 1

Bíonn dúshláin agus deacrachtaí dá gcuid féin ag gach teaghlach ó am go chéile.  Tá a lán fianaise ann gur féidir leis a bheith an-úsáideach ábhair féinchabhrach ar ardchaighdeán a úsáid ag na hamanna seo.
Tá níos mó eolais faoin tseirbhís seo thíos anseo:

Léitheoireacht fholláin 2