Leabharlann Bhaile Dúill

An Meala (Taobh le Bóthar na Trá), Baile Dúill, Baile Átha Cliath 13, D13 Y304

Uaireanta Oscailte

Luan: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-8.00pm
Máirt agus Déardaoin: 1.15pm-8.00pm
Céadaoin, Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan  

Áiseanna

Bailiúcháin do dhaoine fásta, do dhaoine fásta óg agus do pháistí
DVDanna, closleabhair agus bailiúcháin le cló mór
Leabharlann tagartha agus áis staidéir
Rochtain idirlín, WiFi agus áiseanna teicneolaíocht faisnéise
Priontáil  agus Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig [email protected] agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig [email protected]
Cuairteanna ranga agus blociasachtaí do mhúinteoirí
Nuachtáin
Iasachtaí irisí
Spás taispeántais (gearrtar táillí áirithintí air)
Seomraí cruinnithe (gearrtar táillí áirithintí air)
Eolas ar stair áitiúil

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Leithris phoiblí agus do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8906793